W miniony piątek Naczelna Rada Lekarska jednogłośną uchwałą podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek będzie dotyczył niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny. Wstępną ekspertyzę wykazującą wątpliwości konstytucyjne pakietu onkologicznego przygotował zespół Life Sciences kancelarii DZP, która będzie również przygotowywać sam wniosek dla NRL. Osobami reprezentującymi kancelarię są dr Tomasz Zalasiński oraz Michał Czarnuch, czołowi eksperci ds. tematów związanych z ochroną zdrowia.

W ramach analizy wykazano przede wszystkim następujące wątpliwości natury konstytucyjnej:

  • zbyt daleko idącą ingerencję znowelizowanej ustawy o świadczeniach w prawo wykonywania zawodu lekarza, przejawiającą się w ograniczeniu liczby kart DiLO, które może wydać lekarz POZ oraz ustanowienie wskaźnika wykrywalności i sankcji, wynikających z jego nieosiągnięcia;
  • zróżnicowanie lekarzy POZ oraz AOS. Lekarze POZ mogą wystawiać karty DiLO przy podejrzeniu choroby nowotworowej, a lekarze AOS mają takie prawo wyłącznie wtedy gdy chorobę nowotworową zdiagnozują. Z drugiej strony lekarzy AOS nie obowiązuje wskaźnik wykrywalności i nie są zagrożeni żadnymi sankcjami za nietrafione decyzje o wystawieniu karty;
  • pogorszenie położenia pacjentów nieobjętych pakietem onkologicznym (zarówno pacjentów nieonkologicznych, jak i pacjentów z różnymi nowotworami, złośliwymi i niezłośliwymi, którzy nie mogą skorzystać z szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia onkologicznego).

Dotychczasowa ekspertyza pokazała dużo więcej wątpliwości konstytucyjnych, jednakże w składanym wniosku zostaną wskazane jedynie te, które mają wpływ na wykonywanie zawodu lekarza. Wniosek będzie gotowy do połowy kwietnia. Ostateczna decyzja o jego skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego zapadnie na kwietniowym posiedzeniu NRL.

Niezależnie od powyższego działania, NRL planuje przygotować wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, licząc na to, że ten zaskarży pakiet w szerszym zakresie. We wniosku NRL będzie chciała przedstawić i udokumentować wszystkie przepisy budzące wątpliwości konstytucyjne, których może nie objąć wniosek składany do Trybunału przez samorząd lekarski.

Oprócz tego, na początku marca Naczelna Rada Lekarska zamierza przedstawić opinii publicznej raport z pierwszych dziewięciu tygodni funkcjonowania pakietu onkologicznego. Do tego czasu Okręgowe Rady Lekarskie zamierzają zebrać przykłady, jak pakiet wpłynął na proces diagnostyki i leczenia chorych – zarówno onkologicznych, jak i nieonkologicznych. Z dyskusji poprzedzającej przyjęcie stanowiska o rozpoczęciu prac nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wynikało, że lista negatywnych przykładów będzie naprawdę długa. Częścią niniejszej analizy NRL będzie raport regulacyjny w sprawie oceny pakietu onkologicznego przygotowany przez naszą kancelarię.

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

dr Tomasz Zalasiński

dr Tomasz Zalasiński
Radca Prawny, Counsel

tomasz.zalasinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *