Powraca temat super inspekcji

Procedowanie nad projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa nabiera tempa. Mimo sprzeciwu wobec proponowanych zmian przez Resort Zdrowia, który przypomniał w piśmie z dnia 27 lutego br., że to on jest odpowiedzialny za sprawy związane z koordynacją i nadzorem nad kwestiami bezpieczeństwa żywnościowego, a realizacja tego obowiązku nie będzie możliwa bez Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazaniem przez Ministra Zdrowia, że obecny system działa prawidłowo i nie potrzebna jest powyższa reforma. Powołany został pełnomocnik rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Osobą odpowiedzialną za utworzenie Super inspekcji będzie były wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, w dniu 13 kwietnia br. został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, któremu w imieniu premier Beaty Szydło akt powołania wręczył Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Prace nad projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa o którym pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu (dostępny tutaj https://www.dzp.pl/blog/pharma/super-inspekcja-warto-jeszcze-przemyslec/) znajdują się obecnie na etapie rządowym – 18 kwietnia br. projekt wpłynął do Komisji Prawniczej. Podstawowym założeniem projektowanej ustawy jest stworzenie nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji. Celem projektowanej ustawy jest połączenie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym, tj. „od pola do stołu” oraz powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, jako części administracji niezespolonej, podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System ten obejmie w jednej jednostce organizacyjnej całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności. Mimo, iż ustawa znajduje się na etapie prac w komisjach, już budzi nie małe poruszenie.

Co nowego?

Projekt ustawy wprowadza nowy sposób podległości organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, a mianowicie:

 • włącza wiele resortów w zarządzanie podstawami naukowymi bezpieczeństwa żywności, poprzez desygnowanie kandydatów do Narodowej Rady Naukowej Bezpieczeństwa Żywności;
 • wprowadza administracyjne pionowe podporządkowanie organów Inspekcji jako instytucji kontrolnej jednemu ośrodkowi decyzyjnemu – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Jak powstanie Inspekcja?

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, powstanie z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także części Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Zadania inspekcji

Do zadań nowej instytucji zgodnie z treścią projektu należeć będzie:

 • nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywnością,
 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, nie obejmujący nadzoru w zakresie obrotu detalicznego na etapie sprzedaży konsumentom finalnym, w tym w zakładach żywienia zbiorowego,
 • ochrona zwierząt i ochrona zdrowia zwierząt,
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • weterynaryjna kontrola zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
 • wytwarzanie i stosowanie pasz i pasz leczniczych oraz nadzór nad ich obrotem,
 • stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych i obrót tymi produktami,
 • nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt,
 • nadzór nad zdrowiem roślin,
 • nadzór nad zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,
 • nadzór nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego oraz obrotu tym materiałem,
 • nadzór nad wprowadzaniem do obrotu, warunkami stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem WE oraz środków wspomagających uprawę roślin,
 • nadzór nad jednostkami certyfikującymi z rozumieniem przepisów o rolnictwie ekologicznym i produkcją ekologiczną,
 • kontrola żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz identyfikacji i trans granicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w żywności i paszach.

Zgodnie z projektem przepisów wprowadzających ustawę – ma ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Zmiany wprowadzane ustawą będą dotyczyły ponad trzydziestu ustaw. Stanowi to nie lada wyzwanie, ze względu na niewielką ilość czasu jaka została do 1 stycznia 2018 r. oraz potrzebę reorganizacji działających w obecnym kształcie Instytucji w celu ich dostosowania do nowych zadań nakładanych przez ustawę.

Cały projekt znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, dostępny .

Magdalena Kolossa

Magdalena Kolossa


magdalena.kolossa@dzp.pl

Michał Tracz

Michał Tracz
Radca Prawny, Senior Associate

michal.tracz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *