Strethoscope on heartbeat graph

5 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 Senacka Komisja Zdrowia będzie rozpatrywać projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach gwarantowanych („projekt 75 +”) (Projektu ustawy dostępny tutaj). Komisja ta ma 18 dni na opracowanie swojego stanowiska, by następnie przedstawić je na forum Senatu w formie sprawozdania.

W dalszej kolejności projekt ten będzie przedmiotem obrad Senatu. Jeśli zostanie przyjęty przez  Senat marszałek Senatu przekaże go Prezydentowi do podpisu. Prezydent będzie miał  21 dni od dnia przedstawienia treści nowego aktu na jego podpisanie.

Zgodnie z treścią procedowanych przepisów pierwszy wykaz dotyczący bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi nie później niż do dnia 1 września 2016 r.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Senior Associate

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *