Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (25-29 lipca)

25 lipca

Refundacja wyrobów medycznych – wątpliwości wokół projektu zmiany

Podstawowym założeniem reformy systemu refundacji wyrobów medycznych jest wprowadzenie rozwiązań analogicznych do refundacji produktów leczniczych. W konsekwencji określone przez Ministra Zdrowia wyroby medyczne będą umieszczane na liście refundacyjnej, po wcześniejszej procedurze obejmującej składanie przez producentów wniosków o objęcie refundacją wyrobów i prowadzenie negocjacji co do ich ceny.

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia celem reformy jest zmniejszenie ponoszonych przez pacjentów kosztów oraz zwiększanie dostępności wyrobów medycznych. Ponadto, upodobnienie systemu refundacji wyrobów do refundacji produktów leczniczych miałoby rozwiązać problem nieprawidłowości na polu świadczeń gwarantowanych związanych z zaopatrzeniem w wyroby medyczne na zlecenie.

Projektowane zmiany budzą wątpliwości w wielu środowiskach. Pacjenci obawiają się, że reforma doprowadzi do dalszego spadku dostępności wyrobów medycznych, producenci natomiast o to, że dojdzie wykluczenia z rynku części firm. Lekarz wskazują z kolei, że w skutek reformy będą zmuszeni do rekomendacji wyrobu najtańszego w miejsce najlepszego.

Źródło: Katarzyna Lisowska, rynekaptek.pl, 22 lipca 2016
https://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/wiele-niejasnosci-w-projekcie-zmian-ustawy-refundacyjnej-wyrobow-medycznych,15108.html

26 lipca

Zmiany w ustawie refundacyjnej – państwo dopłaci do szczepień dla najmłodszych

Zgodnie z nowelą ustawy o refundacji – na razie na etapie konsultacji resortowych –  państwo będzie refundować szczepienia zalecane m.in. przeciwko pneumokokom, meningokokom i ospie. Obecnie pełną cenę szczepienia ponoszą rodzice. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia rozwiązanie to jest niesprawiedliwe i wiąże się dla rodzin ze znaczącymi kosztami. Dodatkowo refundacji podlegały również niektóre szczepienie dla dorosłych, np. przeciwko grypie.

Źródło: Karolina Kowalska, Rzeczypospolita, 26 lipca
https://www.rp.pl/Zdrowie/307269970-Panstwo-doplaci-do-szczepien-meningokoki-ospa-i-grypa-z-mala-doplata.html

Nielegalny eksport leków – jak zapobiegać przestępczości?

Nielegalny eksport leków w ramach UE staje się coraz poważniejszym problemem. Problem ten w szczególny sposób dotyczy eksportu z Polski. Obecnie obowiązująca ustawa refundacyjna sprawia, że leki w Polsce zaliczają się do najtańszych w Europie, w związku z czym opłaca się kupować je w Polsce i następnie wywozić za granicę. Dokładne rozmiary tego procederu są ciężkie do oszacowania – zgodnie z danymi GIF-u może chodzić o kwotę od 1 do 4 mld zł.

Na wzrost nielegalnego eksportu wpływa szereg czynników. Eksperci i przedstawiciele organów nadzoru farmaceutycznego wskazują, że podmioty prowadzące eksport równoległy są trudnymi przeciwnikami i często dysponują szerokim zapleczem finansowym i profesjonalnym. Z drugiej strony organy państwowe nie  mogą podejmować skutecznych działań nadzorczych i reakcyjnych. Policja i prokuratura nie dysponuje bowiem odpowiednią wiedzą o rynku, organom nadzoru farmaceutycznego brakuje natomiast twardych kompetencji, żeby skutecznie przeciwdziałać szkodliwemu procederowi.

Źródło: Alina Treptow, Puls Biznesu, 26 lipca
https://www.pb.pl/4598849,3702,eksport-lekow-lepszy-niz-narkobiznes

27 lipca

Sądy administracyjne – preferencyjna stawka VAT również dla dodatkowego wyposażenia do wyrobów medycznych

Spór pomiędzy spółką dystrybuującą wyrobami medycznymi sprowadzanymi z Korei Południowej, a organami skarbowymi dotyczył charakteru ekranu LED, stanowiącego element oprzyrządowania do ultrasonografów, jako wyrobu medycznego.  Organ podatkowy odmówił zastosowania preferencyjnej stawki VAT w stosunku do rzeczonego ekranu podnosząc, że chociaż jest on funkcjonalnie związany z ultrasonografem – będącym wyrobem medycznym – to stanowi oddzielne urządzenie i nie może korzystać z preferencyjnej stawki przewidzianej dla wyrobów.

Wstępując na drogę sądową spółka podniosła, że zgodnie z art. 132 ustawy po wyrobach medycznych na potrzeby oddzielnych przepisów – w tym tych o podatku od towarów i usług – jako wyroby medyczne należy traktować również wyposażenie wyrobów medycznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 lipca 2016 r. (sygn. III SA/Wa 1686/15) przychylił się do stanowiska spółki podnosząc, że skoro w ustawie o podatku od towarów i usług, jest wyraźnie określone, że preferencyjna stawka przysługuje wyrobom medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, to właśnie te przepisy należy stosować. W związku z tym – zdaniem sądu – należy uznać, że wyposażenie ultrasonografu jest wyrobem medycznym na potrzeby przepisów o podatku od towarów i usług. Stanowisko sądu znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych.

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna, 27 lipca
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/963127,nizszy-podatek-sam-ultrasonograf-nie-wystarczy-potrzebne-jest-oprogramowanie.html

28 lipca

Śląski NFZ – wydatki na ochronę zdrowia wzrosną

Śląski NFZ w przyszłym roku będzie dysponował na leczenie ponad 436 mln zł więcej, co stanowi wzrost w wysokości ponad 5%. Największe podwyżki obejmą szpitale – prawie 150 mln zł, a największy stosunkowy wzrost nakładów opiekę paliatywną i hospicyjną. Wydatki na tego typu świadczenia wzrosną o około 27 mln zł, czyli o ponad 54%. Wyższe stawki przewidziano również w leczeniu psychiatrycznym, natomiast jedynie niewielki wzrost dofinansowania obejmie usługi rehabilitacyjne i dentystyczne.

Poza cieszącymi dyrektorów śląskich szpitali i przychodzi informacjami o wzroście dofinansowania, ze zmianami w systemie ochrony zdrowia wiążą się również niepewności. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia planowane reformy obejma m.in. zmianę w formach finansowania szpitali. Jak wskazano, w drugiej połowie przyszłego roku 78% środków finansowych od państwa szpitale otrzymają w formie ryczałtu. Wysokość ryczałtu nie będzie zależała od ilości pacjentów i będzie przysługiwała jedynie szpitalom przy których działają poradnie specjalistyczne. Nowe rozwiązanie spotyka się z licznymi wątpliwościami. Może bowiem wiązać się z problemami finansowymi dla sprywatyzowanych przychodni specjalistycznych oddzielnych od szpitali i tym samym spowodować spadek dostępności usług medycznych.

Źródło: Judyta Watoła, Gazeta Wyborcza,, 28 lipca

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20463235,slaski-nfz-poza-dentystami-wszyscy-dostana-wieksze-kontrakty.html?disableRedirects=true

Reforma systemu ochrony zdrowia – darmowe świadczenia dla wszystkich Polaków

Jak wynika z zapowiedzi rządu, polski system ochrony zdrowia czeka gruntowa przebudowa. Świadczenia medyczne mają być finansowane z budżetu i dostępne dla wszystkich, bez względu na okoliczność opłacania składki, która ma zostać zlikwidowana wraz z NFZ. Wzrosnąć ma również wysokość wydatków państwa na opiekę zdrowotna i do 2025 r. osiągnąć poziom 6% PKB.

Jednocześnie znaczące zmiany zostaną wprowadzone w sposobie funkcjonowania służby zdrowia. Od lipca przyszłego roku tworzone będą zespoły POZ, w skład których wejdą lekarz, pielęgniarka, pielęgniarka szkolna, położna oraz ewentualnie dietetyk. Zespół ten będzie odpowiadał za opiekę nad pacjentem, w tym za koordynowanie leczenia specjalistycznego. Zmodyfikowany zostanie również system finansowania szpitali. Placówki lecznicze nie będą musiały jak dotychczas rywalizować w konkursie o dofinansowanie, lecz otrzymają odpowiednie środki na prowadzenie swojej podstawowej działalności leczniczej.

Źródło: Artur Kowalski, Nasz Dziennik, 28 lipca
https://wp.naszdziennik.pl/2016-07-28/248215

29 lipca

Kontrola żywności – potrzeba powołania nowego urzędu

Rząd planuje poprawić stan nadzoru nad żywnością poprzez powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako odrębnego urzędu. Jak wskazuje na łamach Rzeczypospolitej Paweł Wojciechowski, specjalista w zakresie prawa rolnego i prawa żywności z UW, rozwiązanie to może doprowadzić do poprawy funkcjonowania inspekcji żywności. Utworzenie PIBŻ zakończyłoby trwającą obecnie sytuację jej podwójnego podporządkowania. To z kolei zapewniłoby zwiększenie koordynacji działań przy prowadzeniu inspekcji i poprawienie ich skuteczności. Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności podlegałby przy tym bezpośrednio premierowi i samodzielnie decydował o sprawach merytorycznych, personalnych i finansowych.

Niezależnym organem pozostałby sanepid, ze względu na szerszy zakres przedmiotowy sprawowanego nadzoru, obejmujący nie tylko żywność, ale również inne dziedziny. W zakresie kompetencji PIS pozostanie m.in. kontrola suplementów diety, co budzi wątpliwości w środowisku, które podnosi że suplementy – zaliczane do żywności – powinny podlegać kompetencji nowego urzędu.

Źródło: Szymon Cydzik, Rzeczypospolita, 29 lipca
https://www.rp.pl/Konsumenci/307299977-Suplementy-diety-poza-kontrola-nowej-inspekcji-bezpieczenstwa-zywnosci.html

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *