Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (29 sierpnia-2 września)

29 sierpnia

Rewolucyjne zmiany w refundacji leków: opłata za opinię Ministerstwa Rozwoju

Przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt tzw. „dużej nowelizacji” przewiduje wprowadzanie znaczących zmian w refundacji produktów leczniczych.

Wśród rozwiązań szczególnie kontrowersyjnych jest przewidziany w projekcie obowiązek wnoszenia przez wnioskodawcę w postępowaniu o objęcie refundacją opłaty w wys. do 45 tys. zł na rachunek Ministerstwa Rozwoju, w celu uzyskania opinii naukowowo-badawczej o działalności wnioskodawcy w zakresie ochrony zdrowia. Wydawanie przez Ministerstwo Rozwoju przedmiotowej opinii ma być obowiązkowym elementem postępowania o objęcie refundacją. Poza dowodem uiszczenia opłaty, występując do MR o wydanie opinii, przedsiębiorcy będą zobowiązani przedstawić informacje dotyczące ich działalności w tym o przychodach, dokonanych inwestycjach, czy środkach produkcji.

Planowana zmiana budzi wątpliwości branży i ekspertów. Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes PZPIFF Infarma, na łamach Pulsu Biznesu określa opłatę jako nieadekwatnie wysoką. Z kolei zdaniem Ireny Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska opłata jest absurdalna, zwłaszcza  biorąc pod uwagę okoliczność, że przedsiębiorcy sami dostarczą wszystkich informacji niezbędnych do wydania opinii.

Projekt w dalszym ciągu znajduje się na etapie konsultacji wewnętrznych. Inne przewidziane w nim zmiany zostały opisane w poprzednim wydaniu Przeglądu prasy (22-26 sierpnia).

Źródło: Alina Treptow, Puls Biznesu, 28 sierpnia
https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4623470,37810,cenzurka-ministra-zwiekszy-moc-lekow

30 sierpnia

Program 75+ – dodatkowe obowiązki dla aptekarzy

Na obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 19 sierpnia br. po pierwszy wśród leków refundowanych znalazły się leki objęte programem 75+, którego celem jest zapewnienie seniorom najpotrzebniejszych medykamentów bezpłatnie. Choć pierwsi pacjenci mogą korzystać z darmowych leków już od początku września, szereg problemów związanych ze stosowaniem programów pozostaje nierozwiązanych. Środowiska aptekarskie zwracają uwagę na niejasności w zakresie treści recepty na objęte programem leki, czy rozdziału obowiązków pomiędzy lekarzy i aptekarzy, a także na wynikające z przepisów ograniczenia ich dostępności. Urzędnicy resortu zdrowia, na prośbę Dziennika Gazety Prawnej, wyjaśnili część z nich.

Jeśli chodzi o treść recepty, przepisy nie przewidują nowego typu recepty na leki objęte programem. Recepty te będą wyróżniać się literą „S” wpisaną przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę w odpowiednim polu. Uzupełnienie tego pola przez lekarza wymaganym znakiem jest przy tym konieczne, by pacjent otrzymał lek bezpłatnie. W sytuacji zaniechania lekarza w tym zakresie, aptekarz nie ma prawa, ani samodzielnie dopisać literę „S”, ani wydać leku bezpłatnie. Jedynie co może zrobić to odesłać pacjenta do lekarza lub wydać lek ze standardową odpłatnością.

Recepty na leki objęte programem 75+ wystawiać mogą lekarz POZ, co do zasady dla pacjenta ze swojej listy, uprawniona pielęgniarka POZ oraz lekarz wystawiający recepty pro auctore i pro familiae.

Aptekarze nie będą kontrolować, czy recepta na leki objęte programem została wystawiona przez upoważnionego lekarz lub pielęgniarkę, chyba że zajdzie podejrzenie, że została sfałszowana lub wystawiona przez osobę niebędącą lekarzem lub pielęgniarką.

Urzędnicy resortu zdrowia wskazują również, że jeżeli aptekarz na podstawie nr. PESEL pacjenta dojdzie do wniosku, że nie ukończył on 75 roku życia, powinien wydać lek na podstawie standardowego poziomu odpłatności. Z kolei w sytuacji, gdy uprawnienia do refundacji na zwykłych zasadach oraz na zasadach wynikających z programu 75+ krzyżują się, aptekarz powinien wydawać lekarstwa w cenie bardziej korzystnej dla pacjenta.

Źródło: Justyna Wojteczek, Joanna Pieńczykowska, Dziennik Gazeta Prawna, 30 sierpnia
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/971418,lista-lekow-dla-seniorow-klopot-dla-aptek.html

31 sierpnia

Służba zdrowia: specjalne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia zaleca szpitalom przeprowadzenie dodatkowych szkoleń pielęgniarek w zakresie wykonywania zleceń lekarskich. Ma to pomóc uniknąć tragedii takich jak ta, która wydarzyła się w lipcu br. w szpitalu w Krakowie, gdy pielęgniarka pomyliła opakowania i podała chlorek potasu niemowlęciu.

Środowisko pielęgniarskie wskazuje, że przedmiotowe szkolenie powinno dotyczyć również lekarzy. Jak podkreśla Sebastian Irzykowski, wiceprezes NIPiP, częstą praktyką wśród lekarzy jest wystawianie zleceń ustnie, choć powinno mieć formę pisemną. Rozwiązaniem tego problemu miałoby być ścisłe zobowiązanie lekarzy do wpisywania zleceń do dokumentacji medycznej i późniejsze poświadczania zlecenia przez pielęgniarkę własnoręcznym podpisem. Dzięki temu pielęgniarka będzie miała możliwość sprawdzenia czy podaje właściwą substancję, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób.

Innym proponowanym przez środowisko rozwiązaniem jest wprowadzenie specjalnego oznakowania szczególne silnych leków o potencjalnym działaniu szkodliwym. W szpitalach zdarza się, że tego typu lekarstwa przechowywane są razem z medykamentami neutralnymi dla organizmu. Ryzyko pomyłki w takiej sytuacji może mieć bardzo poważne skutki.

Źródło: Karolina Kowalska, Rzeczypospolita, 31 sierpnia
https://www.rp.pl/Zdrowie/308319975-Zlecenie-lekarskie-ma-byc-na-pismie.html

1 września

Opieka zdrowotna: pakiet dla pacjentów po zawale serca

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie kompleksowego pakietu świadczeń dla pacjentów po zawale serca. Obecnie świadczenia gwarantowane nie zapewniają pacjentom z chorobami układu krążenia odpowiedniej opieki. Wśród pacjentów po zawale, w ciągu roku od opuszczenia szpitala umiera aż 10%.

Sytuację ma poprawić wprowadzenie wspomnianego pakietu. Będzie on obejmował – poza procedurami szpitalnymi i terapią farmakologiczną – edukację pacjentów i rehabilitacja ruchowa. Prawidłowa terapia pacjentów po zawale wymaga bowiem nie tylko opieki lekarskiej, ale również zmiany stylu życia i aktywności fizycznej. Jak zapowiada resort zdrowia, w ramach pakietu pacjenci uzyskają możliwość wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych pod okiem lekarzy w ośrodkach stacjonarnych lub we własnym domu. Dodatkowo, dla tej grupy pacjentów ułatwiony zostanie dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii, zwłaszcza wizyt u lekarza specjalisty.

W chwili obecnie prace nad pakietem są na etapie wyceny świadczeń opisanych wyżej świadczeń gwarantowanych, przy czym ich wprowadzenie pozytywnie zaopiniowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Źródło: Iwona Krzywda, Dziennik Polski, 1 września
https://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/bedzie-pakiet-dla-chorych-po-zawale,10571984/

Ministerstwo Zdrowia: wprowadzimy zmiany w zakresie promocji i dystrybucji leków

Szereg zmian w zakresie promocji i sprzedaży produktów leczniczych zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

Pierwszą znaczącą zmianą ma być zwiększenie kar za emisję reklam zawierających fałszywe informacje. Nowe rozwiązanie zakłada naliczanie kar za każdą serię reklamy oraz ich natychmiastową zapłatę. Dodatkowo, resort zdrowia chce wprowadzić wskazówki, które informacje należy uznawać za prawdziwe, a które nie. Ma to ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności promocyjnej zgodnie z prawem i uniknięcia nowych, wysokich kar. Jak wskazuje minister Łanda, nowe rozwiązania mają zapewnić skuteczna ochronę konsumenta.

Inną planowana przez resort modyfikacją jest wprowadzenie ograniczeń pozaaptecznego handlu lekami, zwłaszcza jeśli chodzi o warunki przechowywania i udostępniania medykamentów.

Zmiany miałyby też dotyczyć zakresu asortymentu aptecznego, z którego miałyby zniknąć towary niezwiązane z ochroną zdrowia jak perfumy, czy szampony. Jak zapowiedział Minister Łanda, apteka miałaby się stać miejscem szczególnym, jednostką opieki zdrowotnej.

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, zakończenie prac na opisanymi zmianami nastąpi po powołaniu nowego Generalnego Inspektora Farmaceutycznego, który – jako przyszły wykonawca nowych przepisów – powinien w nich uczestniczyć.

Źródło: Olga Zakolska, kierunekfamarcja.pl, 1 września
https://www.kierunekfarmacja.pl/artykul,30588,landa-beda-dotkliwsze-kary-za-nieprawdziwe-tresci-w-reklamach-lekow&01092016.html

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *