Co przyniesie umowa gospodarczo-handlowa CETA?

15 lutego 2017 r. Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem umowy gospodarczo-handlowej z Kanadą (CETA). W celu wywołania bezpośrednich skutków prawnych dla państw członkowskich, umowa musi przejść jeszcze 2 etapy nadzoru demokratycznego. Pierwszym etapem jest wyrażenie zgody przez PE na zawarcie umowy, w celu jej tymczasowego stosowania. Drugim etapem jest wyrażenie zgody przez parlamenty krajów UE na jej zawarcie. Rozpoczęcie tymczasowego stosowania CETA, w ślad za analizą dostępną na stronie Ministerstwa Rozwoju przewidywane jest na wiosnę bieżącego roku. Mimo, że nie ma jeszcze dokładnej daty wejścia w życie umowy to przedsiębiorcy już zaczęli się szykować do zmian, bo niecodziennie spotykamy się z tak nowatorską i korzystną dla przedsiębiorców umową. Co tak właściwie regulują jej postanowienia, jakie są jej założenia i dlaczego eksperci wskazują, że jest tak istotna?

Odpowiedź jest jedna, zdaniem ekspertów CETA to nowatorska i kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą, która  ułatwi eksport towarów i usług, uwzględniając przy tym w pełni potrzeby ludzi i środowiska. Korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw mają być obustronne, a reguły współpracy przejrzyste i ułatwione.

Jakie są główne założenia umowy?

Założeniami umowy jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy UE a Kanadą oraz generowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Będą one realizowane w szczególności przez:

  • zniesienie większości ceł – w chwili obecnej około 25% procent produktów jest zwolnionych z należności celnych związanych z importem i eksportem Kanadyjskim. W dniu wejścia życie umowy przedsiębiorstwa zostaną zwolnione z 98% należności celnych, a w przeciągu 7 lat odsetek ten zwiększy się do 99%;
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku Kanadyjskim – dzięki zniesieniu ceł obniżą się ceny produktów oraz zniesieniu podwójnego testowania co ułatwi proces wejścia na rynek;
  • otworzenie rynku zamówień publicznych – CETA jako pierwsza daje możliwość przedsiębiorcom z UE zgłaszania się do przetargów nie tylko na szczeblu federalnym, ale również na poziomie prowincji i gmin;
  • zapewnienie tradycyjnym europejskim produktom spożywczym ochronę przed kopiowaniem – przez wprowadzenie 143 chronionych oznaczeń geograficznych (OG) odnoszących się do specyficznej żywności i napojów pochodzących z różnych regionów geograficznych np. ocet balsamiczny z Modeny czy ser gouda z Holandii;
  • zmniejszenie biurokracji – przez wprowadzenie prostych, jasnych i efektywnych procedur co zapewni większą pewność prawa w gospodarce usługowej np. zlikwidowanie konieczności podwójnego testowania
  • zwiększenie mobilności pracowników firm – poprzez stworzenie ram umożliwiających uznanie kwalifikacji zawodów regulowanych tj. architekci, inżynierowie czy księgowi.

Towary objęte umową:

  • towary rolne tj. sery, kwiaty, przetwory spożywcze tłuszcze, itp.;
  • produkty rybne;
  • towary przemysłowe tj. pojazdy samochodowe, części do pojazdów, itp.

Przewidziane zostały także wyjątki:

Zgodnie z umową na kilka newralgicznych produktów wprowadzone zostaną kontyngenty ograniczające ich wywóz. Produktami tymi z UE są: wołowina, wieprzowina czy kukurydza cukrowa, natomiast z Kanady produkty mleczne.  Natomiast CETA nie otworzy rynku dla mięsa drobiowego i jaj, gdyż będzie w tym przypadku respektować unijny system cen wejścia.

Co istotne import z Kanady będzie musiał w całości odpowiadać zarówno unijnym, jak i krajowym przepisom. Zatem produkty trafiające na polski rynek będą musiały spełnić wszystkie standardy europejskie, konkurencyjność wzrośnie, zaś konsumenci będą mieli jeszcze większy wybór. CETA to także szansa dla polskich przedsiębiorstw, które uzyskają łatwiejsze dojście do kanadyjskiego rynku i konsumenta, który nie boi się wydać pieniędzy na produkty o wysokiej jakości, a takim przymiotem z pewnością może poszczycić się duża liczba rodzimych produktów.

Mając na uwadze nadchodzące ułatwienia dla przedsiębiorców i możliwe korzyści z wyjściem poza obszar dotychczasowego działania zachęcamy, aby podmioty zainteresowane rozwojem z obu obszarów już teraz wdrażały się w zasady regulujące obrotem towarami.  Istotne będzie w szczególności poznanie reguł prawidłowego oznakowania produktów, prowadzenia reklamy oraz wymogów administracyjno-prawnych, które powinny być spełnione, aby zacząć współpracę w Kanadzie czy też na terenie Unii Europejskiej. Nie zapominajmy również o aspekcie przejścia towarów przez granicę, bowiem doświadczenie pokazuje, że wiedza w tym zakresie pozwala na szybszą i skuteczniejszą reakcję. W tym zakresie pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Magdalena Kolossa

Magdalena Kolossa


magdalena.kolossa@dzp.pl

Sabina Kornacka-Wieteska

Sabina Kornacka-Wieteska
Radca Prawny, Associate

sabina.kornacka-wieteska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *