NFZ zachęca szpitale do wstrzymania się z zawieraniem długoterminowych umów na leki referencyjne w programach lekowych i chemioterapii

24 stycznia br. Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia (DGL) wystosował pismo do dyrektorów oddziałów wojewódzkich z prośbą o przekazanie swojego stanowiska świadczeniodawcom posiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie programy lekowe lub chemioterapia.

W swoim stanowisku DGL apeluje do szpitali o  zachowanie najwyższej ostrożności przy zawieraniu popularnych ostatnio wieloletnich umów na leki w programach lekowych i chemioterapii, ze względu na fakt, że w 2018 roku pojawi się na polskim rynku szereg leków generycznych zawierających substancje takie jak m.in. trastuzumab, adalimumab, rytuksymab, anagrelid – będących odpowiednikami w rozumieniu ustawy refundacyjnej, które zostaną objęte finansowaniem publicznym w ramach programów lekowych i chemioterapii. DGL wskazuje, że stosowanie leków generycznych prowadziłoby do oszczędności i uwolnienia znacznych środków finansowych do wykorzystania na inne cele.

W związku z tym zadeklarowano, że NFZ wprowadzi szereg zachęt finansowych dla świadczeniodawców stosujących tańsze odpowiedniki leków refundowanych. Jednocześnie w stanowisku zaznaczono, że zawieranie wieloletnich umów na leki referencyjne może spowodować brak możliwości skorzystania przez świadczeniodawcę z zachęt oferowanych przez NFZ.

DGL wskazał również, że praktyka Ministra Zdrowia pokazuje, że po pojawieniu się odpowiedników, nie wszystkie leki referencyjne są obejmowane refundacją na kolejny okres.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Marcin Rytel

Marcin Rytel


marcin.rytel@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *