Projekt Ustawy refundacyjnej został złożony do Sejmu. W stosunku do pierwotnego projektu, zdecydowano się na wprowadzenie kilku dość istotnych zmian.

Nie dokonano zmian zasad funkcjonowania najważniejszych instytucji nowego systemu refundacyjnego. Zachowano więc dotychczasowy tryb włączania produktu do systemu refundacji, podatek refundacyjny, czy też instrumenty dzielenia ryzyka.

Najistotniejszą zmianą jest data wejścia w życie Ustawy. W obecnym projekcie przyjęto, że większość przepisów Ustawy refundacyjnej ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Od tej daty obowiązywać będą więc m.in. obowiązki w zakresie stosowania sztywnych marż i cen oraz podatek refundacyjny.

Zmodyfikowano również mechanizm „przejścia” produktów obecnie refundowanych na nowy system. Zamiast automatycznego przesunięcia takich produktów do nowego systemu, zdecydowano się wprowadzić etap negocjacji, które mają zostać przeprowadzone przed 2012 r. z każdym z wnioskodawców (negocjacje mają na celu m.in. ustalenie nowej ceny zbytu oraz obowiązującego danego przedsiębiorcę instrumentu dzielenia ryzyka).

Przesunięcie daty wejścia w życie Ustawy refundacyjnej nie oznacza więc, że firmy farmaceutyczne będą miały dużo więcej czasu na przygotowanie się na zmiany. Już w 2011 r. konieczne będzie podjęcie szeregu kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania w nowym systemie. W tym stosunkowo krótkim czasie konieczne też będzie zakończenie negocjacji z Ministrem Zdrowia co do wszystkich produktów refundowanych na obecnych zasadach – wynik tych negocjacji będzie miał kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firm w najbliższych latach.

Wprowadzono również zupełnie nowe rozwiązanie, jeszcze bardziej ograniczające możliwość wspierania sprzedaży przez firmy farmaceutyczne. Otóż nowa treść art. 46 ust. 3 zakazuje kierowania m.in. do innych przedsiębiorców i ich pracowników jakichkolwiek „zachęt”. Jako zakazane formy zachęty wymieniono m.in. darowizny, uczestnictwo w programach lojalnościowych, rabaty, upusty, upominki, transakcje wiązane, usługi sponsorowane oraz „inne niewymienione z nazwy korzyści” (i to niezależnie od tego, czy taka korzyść ma mieć jakikolwiek związek z obrotem produktami refundowanymi).

W ciągu najbliższych dni przedstawimy na naszym blogu bardziej szczegółowe zestawienia wprowadzonych do projektu zmian.

Marcin Flak

Marcin Flak


marcin.flak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *