Nadchodzą zmiany Ustawy refundacyjnej. 30 kwietnia 2013 r. Minister Zdrowia upublicznił założenia do nowelizacji Ustawy refundacyjnej

Założenia wskazują, że zmiany Ustawy refundacyjnej mogą dotyczyć:

 • dalszego zwiększenia dostępności leków i umożliwienia monitorowania tej dostępności
 • ograniczenia wywozu leków do innych krajów UE
 • uproszczenia procedury składania kolejnych wniosków refundacyjnych
 • umożliwienia wprowadzania zmian w decyzjach refundacyjnych
 • usunięcia wątpliwości interpretacyjnych
 • ułatwienia wprowadzania zmian w programach lekowych
 • modyfikacji definicji ustawowych np. ceny detalicznej, ceny zbytu netto, odpowiednika leku
 • umożliwienia zamiany w aptece leku refundowanego na nierefundowany
 • wprowadzenia dodatkowych obowiązków informacyjnych o możliwości wydania w aptece zamienników leków refundowanych
 • umożliwienia świadczeniodawcom zakupu leków w cenie przekraczającej limit finansowania
 • zmian w tworzeniu grup limitowych
 • zmiany częstotliwości wydawania wykazów leków refundowanych (raz na 3, a nie jak dotychczas – raz na 2 miesiące)
 • zmiany procedury importu docelowego
 • doprecyzowania co nie jest reklamą aptek

Szczegółowe analizy i wnioski płynące z planowanych zmian będziemy publikować na łamach naszego bloga.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *