Na początku tego miesiąca (4 grudnia) gościliśmy w naszej siedzibie w Warszawie konsultantów w ochronie zdrowia podczas seminarium „Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia. COMPLIANCE W OCHRONIE ZDROWIA”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych uczestników, czego potwierdzeniem były liczne pytania oraz ożywiona dyskusja na temat nowych obowiązków nałożonych na konsultantów w nowelizacji Przepisów o konsultantach w ochronie zdrowia.

Seminarium poprowadzili Anna Partyka-Opiela, Michał Czarnuch, Michał Tracz oraz Patryk Turzański.

DSC_2199 DSC_2244 b

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu kwestii compliance w ochronie zdrowia i związanych z tym przyczyn rygoryzmu regulacji związanych z branżą farmaceutyczną, m.in. na tle komunikacji lekarzy z firmami farmaceutycznymi, eventów sponsorowanych czy badań edukacyjnych.

Była mowa także o idei disclosure w prawie polskim w odniesieniu do innych zawodów i funkcji oraz w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w innych krajach. Prelegenci przybliżyli również cele przyświecające samoregulacji branży farmaceutycznej poprzez ustanowienie Kodeksów Przejrzystości – zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim (EFPIA), jak i krajowym (w Polsce – ZP INFARMA).

DSC_2205 a

DSC_2220 a DSC_2212 a

W kolejnej części seminarium uczestnicy spotkania mieli najwięcej wątpliwości i pytań podczas omawiania kwestii wynikających ze zmian w Ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia, m.in. 1) dotyczących obowiązku złożenia informacji o powiązaniach z branżą medyczną oraz farmaceutyczną oraz 2) obowiązku złożenia oświadczenia o przyjęciu korzyści powyżej 380 zł od określonych podmiotów, w tym wyjazdów krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucję go zatrudniającą, a także 3) obowiązku wyłączenia się w sprawach, które mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi, z którym jest powiązany na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej (obowiązek dotyczy także innych relacji, np. posiadania udziałów i akcji, bycia wspólnikiem lub partnerem). Dużą uwagę zwróciły następujące zagadnienia: jakie informacje powinni ujawniać konsultanci, kiedy konsultant powinien wyłączyć się od wykonania czynności, ramy czasowe obowiązywania nowych przepisów, niezłożenie oświadczenia w terminie oraz złożenie oświadczenia z błędem.

Na zakończenie omówiliśmy jeszcze aspekty badań klinicznych w odniesieniu do kwestii compliance w ochronie zdrowia.

Mamy nadzieję, że spotkanie z nami przybliżyło uczestnikom problematykę nadchodzących zmian. Wszystkim, z którymi mieliśmy szansę się spotkać, jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy do uczestnictwa w naszych kolejnych spotkaniach.

DSC_2242 a DSC_2239 a

DSC_2216 a DSC_2206 a

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Michał Tracz

Michał Tracz
Radca Prawny, Senior Associate

michal.tracz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *