REWOLUCJA W REFUNDACJI – co nas czeka w 2017 roku? – podsumowanie konferencji

12 września odbyła się kolejna konferencja o tematyce refundacyjnej „REWOLUCJA W REFUNDACJI – co nas czeka w 2017 roku?” organizowana przez DZP oraz Sequence. Tym razem ponad 120 przedstawicieli branży farmaceutycznej miało możliwość wysłuchać prelekcji dotyczących ostatnio wprowadzonych, jak również planowanych przez Resort Zdrowia zmian w zakresie refundacji produktów leczniczych.

Konferencja była podzielona na trzy panele:

  • zmiany o znaczeniu ekonomicznym,
  • zmiany w postępowaniu refundacyjnym,
  • zmiany w „specyficznych” obszarach (szczepionki, leki biologiczne, wczesny dostęp do technologii medycznych etc.).

Największe zainteresowanie wzbudziły propozycje zawarte w projekcie tzw. dużej nowelizacji, będącym obecnie w konsultacjach wewnętrznych. W zamierzeniu Resortu Zdrowia, projekt ten ma na celu doprecyzowanie przepisów budzących obecnie wątpliwości interpretacyjnie, jak również wprowadzenie zmian będących odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby rynku farmaceutycznego. Poniżej przedstawiamy najciekawsze zagadnienia omawiane w trakcie konferencji.

Wśród projektowanych zmian znajduje się propozycja uproszczenia tzw. paybacku ustawowego. Kwota zwrotu będzie wyznaczana proporcjonalnie do kosztów refundacji danego produktu i całkowitej kwoty przekroczenia wydatków na refundację. Obowiązek zwrotu będzie natomiast dotyczył wszystkich adresatów decyzji administracyjnych dla produktów refundowanych w aptekach, których produkty zanotowały niemalejącą refundację oraz nie były objęte instrumentami dzielenia ryzyka – niezależnie od wystąpienia przekroczenia budżetu refundacji aptecznej, istotne będzie jedynie całkowite przekroczenie budżetu przewidzianego na refundację.

Kolejną ciekawą i istotną zmianą jest możliwość zainicjowania przez Ministra Zdrowia postępowania w zakresie zmiany decyzji refundacyjnej. Projekt umożliwia weryfikację warunków objęcia refundacją w trakcie obowiązywania decyzji w przypadku ograniczenia dostępności, wzrostu kosztów ponoszonych przez pacjentów oraz nowych okoliczności dotyczących kryteriów refundacyjnych. Minister Zdrowia będzie mógł zasięgnąć opinii Ministra Rozwoju oraz konsultantów krajowych, jak również zlecić odpowiednie analizy Prezesowi AOTMiT, a w szczególności negocjować ewentualną modyfikację treści decyzji z jej adresatem.

Projekt przewiduje również wprowadzenie mechanizmów uwzględniających działalność naukowo-badawczą i inwestycyjną w zakresie ochrony zdrowia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazane zmiany obejmują nowy instrument dzielenia ryzyka (w zakresie rozwoju powyższej działalności) i opinię Ministra Rozwoju, będącą dodatkowym kryterium refundacyjnym. We wskazanej opinii Minister uwzględnia szereg zmiennych ekonomicznych związanych z prowadzoną działalnością (wielkość przychodu, inwestycji, zapłaconych podatków, eksportu etc.). Następnie opinia ma być załączana do wniosku refundacyjnego, stanowiąc jedno z kryteriów objęcia refundacją, jak również ustalenia jej warunków. Proponowane przepisy mają realizować priorytety w zakresie polityki ekonomicznej rządu – wspieranie rozwoju krajowej gospodarki oraz jej innowacyjności.

W imieniu DZP oraz Sequence dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz zapraszamy do lektury bloga, na którym na bieżąco będziemy informować o etapach procedowanych projektów oraz innych zmianach w zakresie refundacji.

mc-1-1        mp-smaga

all        pan-x

Katarzyna Rumiancew

Katarzyna Rumiancew
Junior Associate

katarzyna.rumiancew@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *