W ciągu ostatnich dwóch tygodni kancelaria Domański Zakrzewski Palinka przeprowadziła cykl śniadań biznesowych. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu gościliśmy ponad 150 osób związanych z branżą ochrony zdrowia w Polsce. Tematyka seminariów została podyktowana kluczowymi zmianami prawnymi, jakie będą wprowadzane od 2015 r. w sektorze medycznym. Najistotniejsze z nich to:

  • Pakiet onkologiczny
  • Zmiany w taryfikacji świadczeń
  • Mapy potrzeb zdrowotnych
  • Informatyzacja jednostek służby zdrowia
  • Dyrektywa transgraniczna – nowe możliwości dla placówek medycznych (15.11.2014 – wejście w życie implementacji dyrektywy transgranicznej)
  • Dodatkowe uprawnienia pielęgniarek w zakresie preskrypcji
  • Nowe obowiązki dla konsultantów wojewódzkich i krajowych w zakresie ujawniania korzyści

Wśród uczestników największe zainteresowanie wzbudziły niejasne przepisy dotyczące wprowadzanego pakietu onkologicznego, w szczególności: kwestia minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów, wątpliwości w zakresie finansowania POZ, problemy z określeniem początku liczenia ustawowego terminu na diagnostykę oraz z ewentualnymi konsekwencjami uchybienia temu terminowi (dotyczy to sytuacji kiedy przyczyna uchybienia temu terminowi nie leżała po stronie świadczeniodawcy, tylko np. po stronie pacjenta).

W przypadku pozostałych zmian prawnych dużą uwagę zwróciły następujące zagadnienia: niejasne zasady budowy taryfy świadczeń; nieprecyzyjnie określone znaczenie opinii o celowości/niecelowości inwestycji medycznej wydawanej przez wojewodę na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych; brak odpowiedniej polityki państwa promującej świadczeniodawców, która mogłaby uświadomić obywatelom pozostałych państw członkowskich, że warto leczyć się w polskich placówkach medycznych; wątpliwości związane z zakresem odpowiedzialności pielęgniarek dokonujących preskrypcji; wątpliwości proceduralne dotyczące składania przez konsultantów w ochronie zdrowia oświadczeń o powiązaniach oraz otrzymanych korzyściach (np. konsekwencje niedochowania terminu).

Mamy nadzieję, że spotkanie z nami przybliżyło uczestnikom problematykę nadchodzących zmian. Wszystkim, z którymi mieliśmy szansę się spotkać, jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy do uczestnictwa w naszych kolejnych spotkaniach.

Spotkania poprowadzili specjaliści z Praktyki Life Sciences kancelarii DZP – dr Anna Partyka-Opiela, Michał Czarnuch, Piotr Najbuk oraz Jan Pachocki.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Piotr Najbuk

Piotr Najbuk


piotr.najbuk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *