– Teraz przepisy prawa przewidują wyraźnie możliwość przekształcenia publicznego szpitala w spółkę samorządową, a orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii straciło aktualność – mówi Piotr Pawłowski, radca prawny z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Zaznacza jednocześnie, że nadal związki zawodowe będą mogły żądać stwierdzenia nieważności uchwał, na mocy których samorząd miałby zbyć prywatnym inwestorom udziały lub akcje w spółkach leczniczych powstałych w wyniku komercjalizacji. Ustawa o związkach zawodowych funkcjonuje bowiem niezależnie od tego, czy obowiązuje ustawa o ZOZ czy obecna. Związkowcy są zaś przeważnie nastawieni negatywnie do przekształceń publicznych szpitali w spółki.

Rzeczpospolita, 14 września 2011 (wersja elektroniczna).

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski


piotr.pawlowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *