Sejm RP za dalszym procedowaniem Apteki dla Aptekarza

9 marca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wysłuchał sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 14 grudnia 2016 r. oraz 25 stycznia 2017 r. wnosiła o odrzucenie projektu ustawy.

Sejm RP nie przychylił się do rekomendacji Komisji i skierował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne ponownie do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu ponownego rozpatrzenia. Sejm RP zobowiązał jednocześnie Komisję do zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia. W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. Za odrzuceniem poselskiego projektu ustawy głosowało 174 posłów, za dalszym procedowaniem opowiedziało się 242 posłów, 10  posłów wstrzymało się od głosu.

Przywołana nowelizacja zakłada wprowadzenie kontrowersyjnych zmian na rynku aptecznym, m.in. wcielenie zasady apteki dla aptekarza oraz wprowadzenie kryterium demograficzno-geograficznego dla otwierania nowych aptek. Dalsze procedowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, w opinii Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łandy, jest konieczne ze względu na zabezpieczenie okresu przejściowego przed wejściem w życie tzw. dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Eryk Gołębiowski

Eryk Gołębiowski


eryk.golebiowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *