W dniu 2 listopada 2011 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia umieszczono – w ramach uzgodnień zewnętrznych – projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie.

W rozporządzeniu tym można znaleźć m.in. następujące informacje:

  • Za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy refundacyjnej, opłata wnosić będzie 3000 zł. Za uzupełnienie tego wniosku opłata wyniesie 1500 zł. Za złożenie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania ww. decyzji o objęciu refundacją opłata przewidziana została na poziomie 3000 zł. Natomiast za złożenie wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu wskazana została opłata w wysokości 2000 zł.
  • Za złożenie wniosku o objęciu refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku oraz środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programu lekowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy refundacyjnej, będzie pobierana opłata w wysokości 9000 zł. Za uzupełnienie tego wniosku pobierane będzie 4500 zł. Za złożenie wniosku o skrócenie obowiązywania ww. decyzji o objęciu refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu produktu w ramach programu lekowego opłata wynosić będzie 9000 zł.
  • Za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku stosowanego w chemioterapii, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, pobierana będzie opłata w wysokości 6000 zł. Za uzupełnienie tego wniosku opłata wynosić będzie 3000 zł. Skrócenie obowiązywania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu produktu w ramach chemioterapii opłata wynosić będzie 6000 zł.

Jak wynika z powyższego, wnioski kompletne merytorycznie i poprawne pod względem formalno-prawnym (składane po wejściu w życie ustawy refundacyjnej 1 stycznia 2012 r.) będą znacznie tańsze od tych gorzej przygotowanych. Zalecane jest przy tym uwzględnienie w przyszłych budżetach podmiotów-wnioskodawców odpowiednich rezerw na koszty wniosków składanych w ramach postępowań refundacyjnych (również te wynikające z konieczności uzupełnień wniosków).

Poniżej załączam link do treści tego rozporządzenia. Termin na zgłaszanie uwag do niego upływa 10 listopada 2011 r.

https://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_rlwmu_02112011.pdf

Grzegorz Mączyński

Grzegorz Mączyński


grzegorz.maczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *