Prace nad zmianami Ustawy refundacyjnej trwają. Niespełna dwa tygodnie po prezentacji założeń zmian do Ustawy refundacyjnej pojawia się poselski projekt nowelizacji ustawy. Inicjatywa poselska dotyczy uproszczenia procedury ubiegania się o ponowne decyzje refundacyjne.
Projekt zakłada trzy istotne zmiany:

  • zrezygnowano z automatycznego obniżania ceny produktów objętych wcześniej refundacją o 25% (co mogło wynikać z art. 13 ust. 6 Ustawy refundacyjnej); maksymalna urzędowa cena zbytu leku wcześniej refundowanego będzie wyznaczana przez cenę z aktualnie obowiązującej decyzji;

  • usunięto obowiązek załączania do wniosków refundacyjnych dla produktów objętych wcześniej refundacją analiz wskazanych w art. 35 pkt 14 Ustawy refundacyjnej (np. analizy klinicznej i ekonomicznej);

  • w przypadku wniosków dotyczących produktów wcześniej refundowanych nie będzie wymagana rekomendacja Prezesa AOTM, a zatem nie będzie on uczestniczył w procedurze dla tych produktów.

Powyższe ułatwienia dotyczą wyłącznie produktów, które w chwili składania nowego wniosku refundacyjnego były objęte refundacją i znajdowały się w aktualnym wykazie leków refundowanych.

Biorąc pod uwagę, że projekt nowelizacji pochodzi z inicjatywy poselskiej i nie dotyczy go tradycyjny tryb ustawodawcy (z konsultacjami społecznymi włącznie) możliwe, że z dobrodziejstw nowelizacji skorzystamy jeszcze w trakcie najbliższej procedury refundacyjnej.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Michał Czarnuch

Michał Czarnuch
Adwokat, Partner

michal.czarnuch@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *