Wszystko wskazuje na to, że pod regulacjami projektu znacznie trudniej będą mieli również lekarze, a niewłaściwe prowadzenie przez nich praktyki może znacznie odchudzić ich portfele. Co więcej, niewłaściwe postępowanie może ich narazić na surowe kary więzienia jak i też na utratę prawa do wystawiania recept na produkty refundowane.

Przede wszystkim, wystawianie recept na produkty refundowane będzie odbywać się jedynie na podstawie umowy zawartej z Funduszem. Obligatoryjnym elementem umowy będą kary umowne o zastrzeżonej wysokości. Naszym zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że Fundusz może często sięgać po tę konstrukcję, gdyż w sposób uproszczony i niemal automatyczny pozwala one egzekwować zastrzeżone w umowie kwoty.
Dodatkowo, w ramach kontroli zawartych umów, Fundusz będzie mógł zakwestionować i w rezultacie zażądać od lekarza zwrotu kwoty refundacji zarówno, gdy w ogóle nie było potrzeby ordynowania leku, jak i gdy lek został przepisany niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami (off-label).

Projekt wprowadza dodatkowo doprecyzowane i zaostrzone przepisy dotyczące korupcyjnych zachowań lekarzy. Co jest istotne, wydanie przez Sąd wyroku skazującego oznaczać będzie automatyczne rozwiązanie umowy z Funduszem. Sąd może również orzec w takim przypadku zakaz zawierania umów na określony czas lub bezterminowo – w przypadku kolejnego popełnienia tego samego przestępstwa. W rezultacie, prawomocny wyrok skazujący może oznaczać praktycznie „śmierć zawodową” dla lekarza.

Na koniec, trudniej również będzie lekarzom dokonywać adnotacji „nie zamieniać” na receptach oraz ordynować niezarejestrowane produkty. Obydwa przypadki wymagać będą uzasadnienia w dokumentacji medycznej. Szczególnie ta pierwsza instytucja może zupełnie stracić na znaczeniu, gdyż już obecnie lekarze obawiają się zaznaczać „NZ” na receptach z uwagi na ewentualne zarzuty dotyczące ich powiązania z producentami leków.

Patryk Turzański

Patryk Turzański


patryk.turzanski@dzp.pl

komentarze 3

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *