Pragniemy niniejszym zainicjować serię artykułów, w których spróbujemy udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania podniesione podczas szkolenia zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia . W ciągu najbliższych tygodni, cyklicznie: w każdy wtorek oraz piątek publikować będziemy nowe teksty omawiające istotne zagadnienia ustawy refundacyjnej.

Dnia 13 czerwca 2011 r. została opublikowana ustawa refundacyjna. Zmiany ustawowe mają charakter rewolucyjny, systemowy i będą miały ogromny wpływ m.in. na procedurę uzyskiwania refundacji, stosowane dotychczas instrumenty wsparcia sprzedaży, modele biznesowe czy struktury sprzedaży produktów leczniczych. Choć główna część ustawy wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2012 r., już teraz zaczęły obowiązywać przepisy regulujące postępowania, w wyniku których wydane zostaną pierwsze decyzje administracyjne w przedmiocie refundacji i ustalenia urzędowej ceny zbytu.

Dnia 21 czerwca 2011 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się szkolenie dotyczące praktycznych aspektów stosowania ustawy refundacyjnej. Wielość pytań, jakie w związku z nim zostały skierowane do Ministerstwa, ukazuje, jak licznych wątpliwości nastręczają przepisy nowej ustawy.

W związku z powyższym, pragniemy niniejszym zainicjować serię artykułów, w których spróbujemy udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania skierowane do Ministerstwa. W ciągu najbliższych tygodni, cyklicznie: w każdy wtorek oraz piątek publikować będziemy nowe teksty omawiające istotne zagadnienia ustawy refundacyjnej. W kolejnych artykułach pragniemy omówić kwestie postępowań refundacyjnych w okresie przejściowym oraz po 1 stycznia 2012 roku, zagadnienia związane ze stosowaniem oraz ustalaniem urzędowej ceny zbytu, instrumentami podziału ryzyka, karami wynikającymi z nieprawidłowego stosowania cen i marż urzędowych a także możliwości stosowania zachęt i świadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami w ramach łańcuch dystrybucji produktów refundowanych a także wiele innych.

Nasze odpowiedzi powinny być traktowane jedynie jako propozycja najbardziej racjonalnej interpretacji nowych przepisów. Znajduje ona uzasadnienie w argumentach prawnych wynikających z samej ustawy jak i z miejsca, jakie zajmuje ona w polskim systemie prawa. Oczywiście nie możemy jednak zagwarantować, że nasze stanowisko zostanie w pełni przyjęte przez organy administracji publicznej.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym cyklu pozwolą Państwu odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej oraz pomogą ograniczyć do minimum problemy z dostosowaniem działalności państwa Spółek do przepisów ustawy refundacyjnej.

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane nową ustawą. Wiele wskazuje na to, że w jej efekcie dojdzie do poważnych perturbacji w refundowaniu leków. Restrykcyjność zapisów ustawowych jest na tyle stresująca tak dla lekarzy jak i farmaceutów, że najbardziej prawdopodobną tego konsekwencja może być pozostawienie systemu refundacji do realizacji bezpośrednio przez urzędników, a więc bez pośrednictwa lekarzy. Izby Aptekarskie również deklarują nie podpisywanie umów na refundację…

    Takie projekty coraz częściej są omawiane w różnych środowiskach. Właśnie teraz lekarski portal Konsylium24 przy współpracy OZZL szykuje petycję do Izb Lekarskich o rekomendowanie niepodpisywania nowych umów z NFZ.

    Z prawnego punktu widzenia, jesteśmy zaintersowani stopniem pertutbacji w dostępie pacjentów do refundacji w momencie odmowy szerszej grupy lekarzy potwierdzania refundacji na receptach. Będziemy doradzać urzędniikom NFZ przygotowanie się do takiej ewentualnosci. Niedopuszczalnym byłoby gdyby urząd odmawiał poświadczenia refundacyjnego pacjentom, którzy mają do tego uprawnienia.

    Pytanie: Jakie awaryjne procedury powinien przyjąć NFZ przygotowując się na omówione powyżej perturbacje o wymiarze systemowym. Na ile nowa ustawa może zakłócić dostęp pacjentów do leczenia w razie braku porozumienia między świadczeniodawcami i monopolistą pseudoubezpieczeniowym?

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *