WSA uchylił decyzję Ministra Zdrowia odmawiającą refundacji

17 października udało nam się doprowadzić do uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Ministra Zdrowia odmawiającej refundacji leku dla 8-letniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni.

Decyzja Ministra Zdrowia była już kolejną w tej sprawie. Dotychczas Minister Zdrowia odmawiał refundacji powołując się na brak podstawy prawnej umożliwiającej refundację leku, który został dopuszczony do obrotu na poziomie UE. Po blisko 1,5 roku, w październiku 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że Minister Zdrowia nie ma racji i że możliwa jest refundacja leku w oparciu o art. 39 ustawy refundacyjnej. Sprawa wróciła do Ministra Zdrowia.

Tym razem Minister odmówił refundacji, wskazując, że brak jest dowodów potwierdzających skuteczność terapii wnioskowanym lekiem oraz wskazując na wysoki koszt leczenia (ponad 1 mln zł). Minister całkowicie pominął pozytywną ocenę terapii dokonaną przez Europejską Agencję Leków (EMA) oraz znajdujące się w aktach sprawy opinie lekarskie jednoznacznie wskazujące na zasadność podjęcia terapii wnioskowanym lekiem i brak alternatywnego leku na rynku.

WSA poparł prezentowaną przez nas argumentację i wskazał na konieczność bezpośredniego odniesienia się do załączonych opinii lekarzy wydanych w tej konkretnej sprawie. Ponadto, WSA wskazał, że negatywna ocena terapii lekiem dokonana przez krajową Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie przesądza o niemożności uzyskania przez pacjenta refundacji indywidualnej.

Sąd zarzucił, że dokonana przez Ministerstwo ocena nie odnosi się do sytuacji konkretnego pacjenta, którego dotyczy sprawa, ale bazuje na wybranych stanowiskach dotyczących ogólnie skuteczności terapii lekiem.

Wyrok WSA nie jest prawomocny.

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *