Wszystko wskazuje na to, że wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych zostanie przyjęty wcześniej niż wszyscy oczekiwali. Komisja Europejska planuje bowiem wydanie wykazu częściowego. Oznacza to, że wielu przedsiębiorców z branży suplementów diety i sektora spożywczego już teraz będzie musiało podjąć decyzję co do niezbędnych zmian w znakowaniu produktów i polityce reklamowej.

O istotnych skutkach, jaki będzie miało przyjęcie wykazu dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych pisaliśmy na blogu już wcześniej. Wykaz miał zostać wydany jednak dopiero po zakończeniu przez EFSA procesu oceny naukowej wszystkich propozycji oświadczeń zdrowotnych. Komisja Europejska przygotowuje jednak projekt częściowego wykazu dopuszczalnych oświadczeń, który mógłby zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Kolejne wykazy miałyby zostać przyjęte w miarę postępów prac EFSA nad oceną naukową propozycji oświadczeń.

Rozwiązaniem, które może mieć najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorców skutki jest skrócenie obowiązujących obecnie okresów przejściowych (z których korzysta zdecydowana większość stosowanych obecnie oświadczeń). W konsekwencji, oświadczenia ocenione negatywnie byłyby po wejściu w życie częściowego wykazu zabronione. Oznacza to, że przedsiębiorcy z branży suplementów diety (a także zajmujący się wytwarzaniem i dystrybucją innych środków spożywczych) będą musieli znacznie szybciej dokonać przeglądu stosowanych oświadczeń zdrowotnych pod względem ich prawnej dopuszczalności. Przyjęcie częściowego wykazu może spowodować, że wielu przedsiębiorców będzie musiało bardzo istotnie zmienić stosowane dotychczas oznakowanie i reklamy. Zmiany te mogą okazać się daleko idące – biorąc pod uwagę fakt, że oświadczeniem zdrowotnym może być nawet nazwa produktu (oświadczeniem, które po wejściu w życie częściowego wykazu może być zabronione, co będzie oznaczało konieczność zmiany nazwy produktu).

Marcin Flak

Marcin Flak


marcin.flak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *