Prace legislacyjne nad przyjęciem tzw. „pozytywnego” wykazu dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych wchodzą w finalny etap. Już 21 kwietnia bieżącego roku Parlament Europejski będzie podejmował ostateczną decyzję o przyjęciu wykazu w obecnym kształcie. Uczestnicy rynku, w tym zwłaszcza zrzeszenia przedsiębiorców zajmujących się produkcją suplementów diety wnoszą petycję przeciwko przyjęciu wykazu.

Dla osób mniej zorientowanych wyjaśniamy, że Komisja Europejska jeszcze w 2006 roku przyjęła Rozporządzenie 1924/2006, na podstawie którego wszelkie oświadczenia odnoszące się w jakikolwiek sposób do zdrowia (oświadczenia zdrowotne), dla dopuszczalności ich stosowania muszą uzyskać rejestrację przez Komisję Europejską.

Pierwszym krokiem dla wprowadzenia powyższej regulacji jest przyjęcie wykazu oświadczeń zdrowotnych na podstawie tzw. „krajowych list” – tzn. oświadczeń zgłoszonych przez poszczególne Państwa Członkowskie. Oświadczenia z list krajowych, zgodnie z Rozporządzeniem, są przedmiotem oceny przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności (Eureopan Food Safety Agency „EFSA”), a następnie mają zostać przyjęte w formie Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

W chwili obecnej, mimo nie zakończenia prac nad oceną przez EFSA wszystkich zgłoszonych oświadczeń, Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do wprowadzenia w życie pozytywnego wykazu części ocenionych dotychczas oświadczeń. Jednocześnie oświadczenia nieocenione mają zostać opublikowane w rejestrze oświadczeń zakazanych. Rozporządzenie wprowadzające wykaz jest w chwili obecnej na ostatnim etapie procedury legislacyjnej – w razie jego przyjęcia przez Parlament Europejski 21 kwietnia i opublikowaniu go w oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej, wejdzie ono w życie prawdopodobnie jeszcze w listopadzie 2012 roku (rozporządzenie przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy od momentu jego publikacji).

Na marginesie należy zaznaczyć, że tryb przyjmowania wykazu przewidujący niepełną listę oświadczeń – budzi liczne wątpliwości z punktu widzenia podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej, w tym ze względu na uprzywilejowanie podmiotów, których oświadczenia nie zostały ocenione i będą w dalszym ciągu korzystać z okresu przejściowego (problem ten poruszymy w kolejnych artykułach).

Zarówno zasadność wprowadzenia tak restrykcyjnej regulacji, bardzo ograniczającej zakres informacji, które mogą być przekazywane konsumentom, jak również sposób wprowadzania regulacji budzi liczne sprzeciwy zarówno przedsiębiorców, jak również zrzeszających je organizacji. Powyższe podmioty przygotowały petycję do Parlamentu Europejskiego, mającą na celu przekonanie europosłów do konieczności odrzucenia przedmiotowego wykazu. Dostęp do petycji pod adresem: https://www.sup.nl/petition/po.php.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Tomasz Kubicki

Tomasz Kubicki
Adwokat, Senior Associate

tomasz.kubicki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *