Środowisko aptekarskie z obawą spogląda w nadchodzącą przyszłość. Nie dość, że konieczne będzie zawieranie umów z NFZ z bardzo surowymi karami umownymi, to jeszcze aptece grożą dodatkowo kary finansowe (do 50.000 zł) za każdy przypadek reklamy apteki. Tutaj pojawia się oczywiście pytanie, co tak naprawdę jest reklamą apteki. Jak się okazuje, inspekcja farmaceutyczna już to świetnie wie i posiada nawet opracowane wytyczne dotyczące kontroli prowadzenia reklamy aptek. Do tych wytycznych dotarła redakcja naszego bloga.

Dokument, który jest podobno rozpowszechniany pośród pracowników nadzoru farmaceutycznego stanowi swoistą instrukcję, dzięki której inspektorzy mają wytropić i następnie w krzyżowym ogniu pytań wykazać działania reklamowe aptekarzy. Jednocześnie, owe błyskotliwe konstrukcje prezentowane w wytycznych, będą wymagać jeszcze kilku drobnych poprawek, gdyż na chwilę obecną mogą nie wytrzymać riposty w postaci przywołania odpowiednich przepisów prawa.

I tak na przykład wynajmowanie powierzchni na gazetki, plakaty czy czasopisma ma być niedopuszczalne, jako działalność nieobjęta zezwoleniem na prowadzenie apteki. Jak się zdaje, dochodzi tu do pomylenia pojęć i błędnej interpretacji. Nowy przepis zakazuje bowiem prowadzenia reklamy aptek, ale nie zakazuje w sposób generalny prowadzenia działalności reklamowej w lokalu apteki, wykonywanej chociażby na zlecenie producenta leków. Wynajem powierzchni lokalu apteki pod działania innego podmiotu, nie oznacza, że to ta konkretna apteka prowadzi tę działalność, która ma miejsce na wynajmowanej powierzchni. Trudno również jest kwestionować tę wykonywaną na podnajętej powierzchni działalność, jeżeli jest ona wprost przewidziana w przepisach prawa. Przecież reklama produktów leczniczych może być prowadzona w aptece, o ile tylko nie będzie utrudniać prowadzonej w aptece działalności – vide Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Podobnie, wytropieniu nielegalnej reklamy apteki służyć ma pytanie „do czego służy podanie ceny przekreślonej i normalnej” obok opakowania leku. Jak wówczas powinien zachować się aptekarz? Powinien odpowiedzieć, że sposób informowania o cenie produktów promocyjnych reguluje ustawa o cenach oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Z Rozporządzenia wynika wprost: „na wywieszkach umieszczonych przy towarach oferowanych do sprzedaży po cenach promocyjnych lub obniżonych obok przekreślonej ceny dotychczasowej uwidacznia się cenę promocyjną lub cenę obniżoną, uwzględniającą rabat”… Być może to przekona inspektora, a później i – miejmy nadzieję – autorów wytycznych

Kolejnym obiektem na celowniku inspektorów mają być również cenniki i wyciągi z cenników. Tutaj pojawiać mają się pytania typu: „czemu wyciąg”, „czemu nie pełna lista”, „czemu ma to służyć” itp. Na co wówczas może powołać się aptekarz? Na zdrowy rozsądek? Na zasady racjonalnego myślenia? Zgodnie z przywołanym już powyżej Rozporządzeniem Ministra Finansów, cenniki wywiesza się tak, żeby były one czytelne dla kupujących. Jak zatem można zbudować czytelny cennik obejmujący np. 2000 pozycji? Może inspektor ma w tym zakresie jakieś swoje przemyślenia? Czy jest naprawdę coś niewłaściwego w prezentowaniu w aptece wyciągu z cennika leków alergicznych w okresie intensywnego pylenia traw lub leków przeciw grypie w okresie zimowym? Naszym zdaniem nie.

Abstrahując od sensu i celu wprowadzanej regulacji zakazującej reklamy aptek, należy wskazać, że opisane powyżej wytyczne dla inspektorów, o ile faktycznie będą egzekwowane, są bardzo niebezpieczne w demokratycznym państwie prawa i naruszać będą podstawowe zasady wolności gospodarczej. Wynika to z faktu, że lekceważą one wyraźne zapisy ustawowe, choć same żadnego umocowania w ustawie nie mają. Takim działaniom należy się przeciwstawiać z całą stanowczością, co też niniejszym robimy.

Patryk Turzański

Patryk Turzański


patryk.turzanski@dzp.pl

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

komentarze 23

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *