Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku żywności powinni pamiętać o wielu nadchodzących zmianach w przepisach. Wśród nich jest m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz zmieniające szereg innych aktów normatywnych, którego część przepisów zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2014 r.  (wyjątkiem jest obowiązujący już od 1 stycznia 2014 r. Załącznik VI cz. B o szczegółowych wymogach dotyczących nazewnictwa mięsa mielonego).

Akt ma m.in. stanowić podstawę do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie informacji na temat żywności, przy uwzględnieniu różnic percepcji ze strony konsumentów i ich potrzeb informacyjnych. Wskazuje na ogólne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji na temat żywności, a także ustanawia środki mające zagwarantować konsumentom prawo do informacji oraz procedury przekazywania informacji na temat żywności.

W rezultacie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał przewodnik po przedmiotowym Rozporządzeniu, w którym uzupełnia jego przepisy o swoje komentarze.

Należy jednocześnie pamiętać, że uwagi organu niewątpliwie niosą ze sobą wysoki walor merytoryczny, niemniej nie stanowią one źródła oficjalnej wykładni prawa.

Oznacza to, że mogą stanowić wyłącznie cenną wskazówkę, co do sposobu w jaki Inspektor prawdopodobnie będzie podchodził do wielu kwestii w przyszłości przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw.

Dokument jest do pobrania pod tym linkiem.

Krzysztof Kumala

Krzysztof Kumala


krzysztof.kumala@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *