Zmiana poziomów zalecanego dziennego spożycia w suplementach diety weszła w życie. Czy majowa nowelizacja Rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety oznacza, że trzeba dostosować skład ilościowy produktów do nowych poziomów zalecanego dziennego spożycia?

Przyjęta w maju zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety modyfikuje m.in. załącznik nr 3. W załączniku tym określone są wartości odniesienia do znakowania suplementów diety – jest to poziom zalecanego dziennego spożycia witamin i składników mineralnych. Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, przy znakowaniu suplementów diety informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się również w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spożycia (określonego właśnie w załączniku nr 3). Powstaje pytanie, jak daleko idące będą skutki opisanych zmian – w szczególności, czy wymuszają one na producentach suplementów diety dokonanie zmiany składu produktów (aby dostosować się do nowych poziomów zalecanego dziennego spożycia).

Wymienione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety poziomy zalecanego dziennego spożycia określone zostały wyłącznie na potrzeby znakowania suplementów diety. Stanowią one wartości odniesienia, względem których określa się procentowo realizację poziomu zalecanego dziennego spożycia niektórych witamin i składników mineralnych. Nie oznacza to jednak, że producenci suplementów diety mają obowiązek ustalania składu ilościowego suplementów diety na określonym poziomie względem zalecanego dziennego spożycia. Zmiana załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety nie skutkuje zatem obowiązkiem dostosowania składu ilościowego do nowych wartości odniesienia (chociaż dokonanie takiej zmiany jest prawnie dopuszczalne – aby np. zachować określony procentowy poziom realizacji zalecanego dziennego spożycia). Skutki wskazanych zmian obejmują przede wszystkim dokonanie odpowiednich modyfikacji oznakowania suplementów diety w celu dostosowania informacji o procentowej zawartości witamin i składników mineralnych do nowych wartości odniesienia.

Marcin Flak

Marcin Flak


marcin.flak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *