25 grudnia 2014 r. wszedł w życie znowelizowany art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przepis ten reguluje zasady prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii głosowej. W rezultacie od 25 grudnia 2014 r. działalność w zakresie telemarketingu farmaceutycznego wymaga uzyskania zgody od każdego odbiorcy przekazywanych w ten sposób komunikatów handlowych.

Zgodnie ze zmienionym art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe należy rozumieć wszelkie urządzenia telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, czyli telefony, telefaksy, odbiorniki telewizyjne, modemy itp. Z kolei marketingiem bezpośrednim są działania polegające na kierowaniu do starannie wybranych, pojedynczych osób bezpośrednich komunikatów, których celem jest uzyskanie bezpośredniej odpowiedzi lub reakcji.

Mimo, że nowe brzmienie omawianego przepisu zostało wprowadzone przez ustawę o prawach konsumentów, sformułowany w nim zakaz nie doznaje żadnych ograniczeń podmiotowych, z których wynikałoby, że ma zastosowanie wyłącznie w relacjach przedsiębiorców z konsumentami. Dlatego też o obowiązku uzyskania zgody decyduje charakter komunikatu. Będzie jej wymagała każda komunikacja o charakterze marketingu bezpośredniego, w tym telefoniczna komunikacja handlowa z lekarzami prowadzona przez firmy sektora farmaceutycznego.

Formę i warunki wyrażania zgody reguluje art. 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którym musi ona spełniać trzy przesłanki:

  • nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
  • może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;
  • może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Ustawa dopuszcza więc możliwość wyrażenia zgody w formie elektronicznej, przy czym nie musi być ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenie takie wymaga jednak dodatkowo utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika.

 

 

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Adwokat, Senior Associate

anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl

Michał Tracz

Michał Tracz
Radca Prawny, Senior Associate

michal.tracz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *