Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorca, który popadł w problemy finansowe albo przewiduje, że mogą one niedługo wystąpić powinien rozważyć konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym. Może to być też prawnik z doświadczeniem w restrukturyzacji i upadłości. Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym, aby było ono najbardziej produktywne?

Lista informacji na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym

1. Jaka jest moja sytuacja?

Przedsiębiorca powinien sprawdzić czy jego płynność finansowa pozwala mu na płatność wszystkich swoich długów na bieżąco. Najlepszym momentem na pierwszą konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym jest jednak chwila, gdy przedsiębiorca uświadamia sobie, że może utracić płynność za kilka miesięcy. Już wtedy warto odbyć pierwszą konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym.

2. Ile mam czasu aby zareagować na swoją sytuację?

Jeżeli firma już nie płaci zobowiązań terminowo a komornik lub urząd skarbowy prowadzi egzekucje przeciwko firmie, nie powinno się tego ukrywać przed doradcą restrukturyzacyjnym. Oznacza to prostu, że moment na przeciwdziałanie tej sytuacji już nadszedł.

Jeżeli przedsiębiorca przewiduje, że może przestać płacić swoje długi terminowo dopiero za jakiś czas, powinien określić kiedy może to nastąpić. Ze sobą i z doradcą restrukturyzacyjnym należy być szczerym, bo odpowiedź na to pytanie pozwoli dobrać takie narzędzia ochrony przedsiębiorcy które są najlepiej dostosowane do jego sytuacji.

3. Czy firma prowadzi procesy sądowe albo może mieć zobowiązania sporne?

Najprostsze, ale też często najbardziej efektywne postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie o zatwierdzenie układu. Inną, stosunkowo prostą procedurą jest przyspieszone postępowanie układowe. Obie te procedury można jednak prowadzić tylko, gdy przedsiębiorca posiada nie więcej niż 15% zobowiązań spornych. Jeżeli firma przekracza ten próg, udzielenie pomocy przedsiębiorcy nadal jest możliwe. W grę wchodzą wtedy postępowanie układowe lub sanacyjne. Przedsiębiorca powinien więc wskazać doradcy restrukturyzacyjnemu na spotkaniu co najmniej spory sądowe, w których jest pozwanym, o najwyższej wartości. To samo dotyczy wezwań do zapłaty długów, których firma nie uznaje oraz kontroli skarbowych czy ZUS-owskich.

4. Jacy są moi wierzyciele? Kto będzie mi sprzyjał a kto nie?

To chyba najbardziej naturalne pytanie w sytuacji problemów finansowych. Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie na pytanie wobec kogo posiada zobowiązania i na jakie kwoty oraz kto z wierzycieli posiada zabezpieczenia swoich należności. Czy będzie to bank, urząd skarbowy, ZUS, dostawcy czy może pracownicy? W dalszej kolejności trzeba się zastanowić komu z tych wierzycieli może zależeć na przetrwaniu firmy na rynku, a komu nie. Pozwoli to na opracowanie, już wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym, wstępnej koncepcji restrukturyzacji długu firmy.

5. Jakie są mocne a jakie słabe strony firmy?

To kolejne naturalne pytanie o kondycję firmy na progu kryzysu. Przedsiębiorca powinien zastanowić się jakie argumenty może wykorzystać aby przekonać wierzycieli, że firma wyjdzie z trudnej sytuacji i ponownie zacznie zarabiać pieniądze na spłatę długów. Prowadzący firmę powinien też zidentyfikować obszary słabości tak aby wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym sprawdzić czy istnieją mechanizmy prawne aby je wyeliminować czy zmitygować pewne ryzyka.

6. Jakie dokumenty przygotować?

Na pierwsze spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym przedsiębiorca nie potrzebuje wielu dokumentów. Spotkanie będzie jednak bardziej efektywne, jeżeli przedsiębiorca dostarczy jeszcze przed spotkaniem dokumenty księgowe, takie jak księga przychodów i rozchodów. Jeżeli firma prowadzi pełną księgowość powinna dostarczyć przed spotkaniem z doradcą restrukturyzacyjnym bilans i rachunek zysków i strat według stanu na ostatni miesiąc. Nie ma większego znaczenia, że nie są to dokumenty sporządzane na koniec roku obrotowego. Lepszy, bo bardziej aktualny będzie bieżący wydruk z systemu księgowego.

Co jeżeli nie mam wszystkich informacji na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Proces restrukturyzacji zawsze ma charakter dynamiczny i występuje w nim spora doza niepewności. Dlatego jeżeli przedsiębiorca jest w stanie odpowiedzieć chociaż na trzy z sześciu powyższych pytań, ale ma poczucie, że potrzebuje konsultacji doradcy restrukturyzacyjnego, powinien umówić się na spotkanie z nim. Jak mówi angielskie przysłowie – done is better than perfect! – czyli wykonane jest lepsze niż perfekcyjne.

Michał Cecerko

Michał Cecerko
Radca Prawny, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner

michal.cecerko@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *