Miasto Poznań oraz SITA Zielona Energia sp. z o. o. podpisały 8 kwietnia br. umowę na budowę spalarni odpadów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, a następnie do eksploatacji przez 25 lat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Instalacja ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i pozwoli Miastu (a także gminom ościennym) spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa. Rocznie w spalarni będzie utylizowane 210 000 ton odpadów. Łączna wartość projektu wyniesie ponad 1,7 mld PLN, zaś sam koszt budowy instalacji – ponad 725 mln PLN i zostanie w pełni sfinansowany przez partnera prywatnego. Ponadto umowa PPP przewiduje możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez dotację unijną, co w efekcie może zmniejszyć koszt projektu dla Miasta i jego mieszkańców. Maksymalna wysokość dotacji wyniesie 352 mln PLN.

DZP, jako doradca prawny Poznania, aktywnie uczestniczyło w całym postępowaniu PPP. Eksperci Kancelarii byli odpowiedzialni za całą obsługę prawną projektu: przygotowanie struktury prawnej przedsięwzięcia, udział w badaniach rynku (market sounding), sporządzenie umowy PPP a także opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru partnera prywatnego. Eksperci reprezentowali również Miasto – z powodzeniem – w postępowaniach odwoławczych przed KIO. Doświadczenie DZP umożliwiło zakończenie postępowania w zaplanowanym terminie, co znacznie zwiększyło szanse uzyskania przez Poznań dotacji unijnej.

Koszt budowy instalacji, jak już wspomniano, szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie w pełni sfinansowany przez akcjonariuszy spółki SITA Zielona Energia oraz konsorcjum trzech banków – Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. SITA Zielona Energia jest spółką celową, która została utworzona na potrzeby postępowania przez SITA Polska i Marguerite Waste Polska (należącą do Funduszu Marguerite). Z kolei Miasto Poznań znowelizowało wieloletnią prognozę finansową w celu zapewnienia finansowania projektu.

Co warte podkreślenia, korzyści płynące z poznańskiego projektu dotyczą tak naprawdę nie tylko mieszkańców stolicy województwa wielkopolskiego i gmin ościennych. Pionierski projekt, jeden z niewielu w kraju zakończony sukcesem, może otworzyć drogę dla innych projektów PPP. I to nie tylko z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. Poznań przetarł szlaki i udowodnił, że da się w Polsce zawrzeć długoletnią umowę PPP. Partner prywatny pokazał z kolei, że możliwe jest – nawet dla tak skomplikowanych projektów – pozyskanie finansowania. Miejmy nadzieję, że dzięki temu projektowi, partnerstwo publiczno-prywatne stanie się powszechniejszą niż do tej pory formą realizacji zadań publicznych.

Magdalena Zabłocka

Magdalena Zabłocka


magdalena.zablocka@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *