Nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi.Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów”, które odbędzie się 25 września 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Praktyki Podatkowej oraz z Zespołu Ochrony Środowiska – Katarzyna Kuźma, Partner, Wojciech Hartung, Counsel, Daniel Chojnacki, Counsel, Karolina Szymczak, Associate oraz Katarzyna Maćkowska, Senior Tax Consultant –  poprowadzą prelekcje dotyczące prawnych i podatkowych aspektów planowania i realizacji przetargów, m.in.: planowania i realizacji przetargów na odbiór/odbiór i zagospodarowanie odpadów, możliwych do zastosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego,  warunków udziału w postępowaniu, wymagań wobec przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych.

Eksperci omówią praktyczne kwestie i problemy nurtujące przedstawicieli gmin i biznesu.

Szczegółowy program wydarzenia oraz informacja o warunkach uczestnictwa dostępne są u organizatora – https://www.hallmarkevents.pl .

Katarzyna Kuźma

Katarzyna Kuźma
Radca Prawny, Partner

katarzyna.kuzma@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *