Witamy na blogu DZP dla środowiska  prowadzonym przez prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Naszym celem jest stworzenie platformy umożliwiającej komentowanie i wymianę zdań na temat najciekawszych i najbardziej frapujących tematów związanych z realizacją inwestycji (w tym infrastrukturalnych) służących ochronie środowiska. Nasi eksperci z różnych dziedzin prawa, biorący udział w multidyscyplinarnych projektach inwestycyjnych w omawianym sektorze, będą się z Państwem dzielić swoimi doświadczeniami i refleksjami dotykającymi różnych dziedzin prawa, ale służących jednemu celowi, tj. lepszemu przygotowaniu i efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych w sektorze ochrony środowiska lub z elementem środowiskowym – czyli praktycznie wszystkich :-). Chcielibyśmy również przyczynić się do znalezienia optymalnych rozwiązań systemowych, m.in. poprzez wskazywanie na, niestety liczne, niedoskonałości i błędy w obowiązujących i projektowanych aktach prawnych oraz promowanie rozsądnych i logicznych interpretacji interesujących nas przepisów.

Z oczywistych względów, w najbliższym czasie będziemy przede wszystkim odnosić się do kwestii związanych z tzw. „rewolucją odpadową”. Radykalne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi budzą bowiem wiele wątpliwości interpretacyjnych, a przy okazji wiele emocji.

Zapraszamy więc do lektury, jak również do aktywnego współtworzenia treści zawartych na blogu, m.in. poprzez ich komentowanie.

Zdecydowaliśmy się udostępnić treść naszego bloga na wolnej licencji Creative Commons (więcej informacji »), gdyż uważamy, że jest to zarówno idea warta popularyzacji, jak i narzędzie czyniące nasz blog bardziej użytecznym dla Państwa.

Katarzyna Kuźma
Redaktor naczelny

Katarzyna Kuźma

Katarzyna Kuźma
Radca Prawny, Partner

katarzyna.kuzma@dzp.pl

komentarzy 5

 1. Bardzo serdecznie gratuluję Państwu nowego bloga!

  Chyba brakowało bloga o takiej tematyce. Wiem, że wielu prawników podchodziło do tego tematu, jako przedmiotu bloga, ale nikt się nie zdecydował…

  No cóż, zawsze warto być pierwszym! 🙂

  Życzę Państwu powodzenia i mocno trzymam kciuki!

  Rafał

 2. Katarzyna Kuźma

  Dziękujemy za bardzo miły (pierwszy :-)) komentarz. Mamy nadzieję, iż nasz blog spotka się z szerokim zainteresowaniem. Serdecznie pozdrawiam,

  Katarzyna Kuźma

 3. Tomasz Filipkowski

  Bardzo się cieszę, że trafiłem na Państwa bloga, jeszcze bardziej z obietnicy, że ma dotyczyć wszystkich aspektów „rewolucji śmieciowej”. Najbardziej jestem zainteresowany aspektami wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami. Prosiłbym o komentarz dotyczący podmiotów opłaty. Definicja właściciela nieruchomości jest bardzo szeroka, ustawa nie precyzuje kto właściwie powinien złożyć deklarację – właściciel, czy może najemca lokalu. Drugim intrygującym mnie problemem jest treść art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czy podmiotem opłaty będzie np. wspólnota mieszkaniowa, czy jej zarząd, a może osoby fizyczne tworzące zarząd wspólnoty. Czy spółdzielnia mieszkaniowa będzie składała deklaracje również za właścicieli wyodrębnionych lokali? Bardzo jestem zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi na poruszone przeze mnie wątpliwości.
  Pozdrawiam
  Tomasz Filipkowski

  • Katarzyna Kuźma

   Witam,

   Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym blogiem.

   Odpowiadając zaś na Pańskie pytania:

   Ad. 1 Definicja właściciela nieruchomości jest bardzo szeroka, ustawa nie precyzuje kto właściwie powinien złożyć deklarację – właściciel, czy może najemca lokalu.

   Najemca lokalu nie jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tym samym, w naszej ocenie, obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy najemcy lokalu. W przypadku „nieruchomości wielolokalowych” obowiązki wynikające z ustawy obciążają formalnie nie tyle właścicieli poszczególnych lokali, co, w pewnym uproszczeniu, podmiot zarządzający taką nieruchomością (spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę). Uzyskanie określonych danych potrzebnych do wypełnienia deklaracji wiązać się będzie z koniecznością uzyskania tych danych od właścicieli poszczególnych lokali. Do pewnego stopnia będzie to zatem sytuacja zbliżona do obecnej, gdzie rozliczenie przez spółdzielnię/wspólnotę kosztów odbioru odpadów dokonywane jest w oparciu o określony parametr przyjęty przez spółdzielnię/wspólnotę; najczęściej liczbę osób faktycznie zamieszkujących poszczególne lokale. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej, której jestem członkiem, liczba ta ustalana jest przede wszystkim w oparciu o pisemne oświadczenia właściciela lokalu z obowiązkiem ich aktualizacji w przypadku zmiany stanu faktycznego.

   Ad. 2
   Drugim intrygującym mnie problemem jest treść art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czy podmiotem opłaty będzie np. wspólnota mieszkaniowa, czy jej zarząd, a może osoby fizyczne tworzące zarząd wspólnoty. Czy spółdzielnia mieszkaniowa będzie składała deklaracje również za właścicieli wyodrębnionych lokali?

   W znacznym stopniu podzielam Pana zaintrygowanie przywołanym przepisem ustawy, gdyż, w mojej ocenie, jest on dość niejasny. Kolokwialnie rzecz ujmując, istota pytania sprowadza się do tego, czy przepis ten oznacza to co ustawodawca w nim literalnie napisał czyli, czy okoliczność zarządzania nieruchomością, w rozumieniu cywilistycznym wyłącznie w imieniu i na rzecz wspólnoty (łącznie właścicieli poszczególnych lokali), oznacza, na gruncie prawa administracyjnego, że określone obowiązki administracyjne i fiskalne formalnie nie obciążają już wspólnoty a osoby fizyczne lub prawne sprawujące ten zarząd.

   Przywołany przepis ustawy odwołuje się do zasad zarządu nieruchomością określonych w art. 18 – 33 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Zasady te w skrócie wyglądają następująco: (i) jeżeli w danym budynku wyodrębniono 7 lub mniej lokali stosuje się ogólne zasady kodeksu cywilnego dotyczące zarządu nieruchomością wspólną; (ii) jeżeli wyodrębniono więcej niż 7 lokali zarządzanie nieruchomością może być wykonywane przez: (a) zarząd składający się z osób fizycznych będących lub nie będących właścicielami lokali lub też przez (b) zarządcę (osobę fizyczną lub prawną) wybraną w drodze umowy lub uchwały sporządzonej w formie aktu notarialnego.
   Już ten krótki wstęp pozwala na wskazanie istotnego uchybienia omawianej regulacji art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gdyż nie przewiduje ona sytuacji, gdy zarządzanie nieruchomością wykonywane jest przez zarządcę a nie przez zarząd.

   Gdyby rozumieć omawianą regulację dosłownie, oznaczałoby to zasadniczą zmianę w rozumieniu sensu wspólnoty mieszkaniowej. Przypomnę, że zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Innymi słowy, podmiotem praw i obowiązków (w tym opłatowych) jest wspólnota mieszkaniowa, nie zaś jej zarząd lub zarządca. Wydaje mi się, że celem wprowadzonego przepisu było jasne wskazanie, że podmioty sprawujące zarząd mogą być karane grzywną w przypadku niewykonania obowiązków określonych w art. 5 i nast. ustawy (np. wyposażenia nieruchomości w pojemniki). Celem tego przepisu nie było jednak, jak myślę, formalne przerzucenie obowiązku opłatowego ze wspólnoty na rzecz zarządców.

   Spółdzielnia mieszkaniowa będzie składała deklaracje za właścicieli lokali wyodrębnionych, jeżeli to spółdzielnia będzie zarządcą nieruchomości wielolokalowej w rozumieniu art. 18 i nast. ustawy o własności lokali.

   Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się pomocne. Proszę o kontakt, gdyby okazało się, że pewne aspekty w dalszym ciągu wymagają wyjaśnienia.

   Serdecznie pozdrawiam,

 4. MAciej Stopka

  Dzień dobry chciałem zadać pytanie?

  Jakie kryteria oceny oprócz ceny można przyjąć w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ?

  Pozdrawiam Maciej Stopka

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *