Postępowanie PPP pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1” powoli dobiega końca. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął 15 listopada 2012 r. Oferty złożyły trzy podmioty: Articulus sp. z o. o., ITPOK Poznań sp. z o. o. sp. k. oraz SITA – Zielona Energia sp. z o. o.  Miasto wraz z doradcami przystąpili do oceny ofert. Kryteriami oceny ofert są m.in. łączne wynagrodzenie partnera prywatnego w okresie Umowy oraz inne kryteria związane np. z gotowością przejęcia przez partnera ryzyka związanego z wysokością utraty dotacji unijnej lub wysokością oczekiwanej opłaty za dostępność w pierwszym roku umowy PPP. Okres budowy instalacji planowany przez Miasto wynosi 43 miesiące, a okres eksploatacji to 25 lat. Łączne wynagrodzenie brutto w całym okresie umowy oczekiwane przez najtańszego oferenta (podane według wartości zdyskontowanej, tzw. NPC) wynosi  850 MLN  zł. Najdroższy oferent oczekuje wynagrodzenia o łącznej wartości ok. 1.200 MLN PLN. Miasto planuje wybrać najkorzystniejszą ofertę do końca bieżącego roku.

Magdalena Zabłocka

Magdalena Zabłocka


magdalena.zablocka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *