Gospodarka odpadami

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Interes prawny w zaskarżeniu WPGO

12 maja kancelaria DZP organizuje śniadanie biznesowe nt. aktualizacji WPGO. Ponieważ nie ze wszystkimi dane nam będzie się spotkać, zachęcam do lektury wpisu poświęconego jednemu z zagadnień, które zostanie omówione w trakcie śniadania.

Stack of Oil barrels at oil refinery area

Odpady komunalne – wielka aktualizacja rynku

25 kwietnia upływa termin na wnoszenie uwag i wniosków do przedstawionego projektu krajowego planu gospodarki odpadami („KPGO”). Projekt – wraz z dokumentacją – można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Resort nie ukrywa pośpiechu w prowadzonych pracach, uzasadniając go dwiema istotnymi okolicznościami. Po pierwsze, opracowanie planu jest jednym z warunków ex ante otrzymania […]

Led bulbs on white background

Kontrola (WIOŚ) najwyższą formą zaufania. Zmiany w prawie odpadowym

Polskie prawo administracyjne charakteryzuje się sporą zmiennością. Niniejszy blog nie ma oczywiście na celu omawiania kolejnych aktualizacji poszczególnych aktów. Pozwolimy sobie jednak zwrócić uwagę Szanownego Czytelnika na kilka dosyć świeżych modyfikacji, które nie odbiły się zbyt szerokim echem, a mogą mieć całkiem istotne znaczenie dla branży odpadowej.

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Punkt zwrotny dla instalacji MBP?

Podpisane 10 listopada b.r. przez Ministra Środowiska rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) stanowi kolejną odsłonę serii nowych aktów wykonawczych z zakresu gospodarki odpadami. Wejście w życie nowej ustawy o odpadach ograniczyło czas obowiązywania aktów prawnych wydanych na podstawie poprzedniej ustawy, stąd konieczność opracowania m.in. nowego aktu […]

Gra o strumień odpadów – nowe wymagania dla RIPOK

Do 30 czerwca 2016 r. sejmiki powinny uchwalić zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami („WPGO”). W jednych województwach praca już wre (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami/), w innych zapewne niedługo wrzeć zacznie. Będzie to bez wątpienia praca ciekawa, bowiem przyjmując nowy katalog regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”) Ustawodawca nie ułatwił zadania samorządowcom. W […]

Walka z niską emisją – nowe instrumenty prawne

Polska boryka się z problemem tzw. niskiej emisji. W zeszłym roku głośno było o wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2014 roku (sygn. akt SA/Kr 490/14), który stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia rodzajów paliw […]

Wojnę o rynek śmieci wygrają nieliczni

We wtorkowym DGP ukazał się mój artykuł Wojnę o rynek śmieci wygrają nieliczni dotyczący nowelizacji ustawy o odpadach. W dziedzinie tak, z jednej strony regulowanej, a z drugiej konkurencyjnej, jak gospodarka odpadami komunalnymi, każda zmiana stanu prawnego może mieć kolosalne skutki dla każdego z graczy. W lutym weszły w życie […]