Ochrona środowiska

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Czy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie zastosowanie do środków prawno-finansowych przewidzianych w ustawach środowiskowych, w szczególności w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych?

Stack of Oil barrels at oil refinery area

Odpady komunalne – wielka aktualizacja rynku

25 kwietnia upływa termin na wnoszenie uwag i wniosków do przedstawionego projektu krajowego planu gospodarki odpadami („KPGO”). Projekt – wraz z dokumentacją – można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Resort nie ukrywa pośpiechu w prowadzonych pracach, uzasadniając go dwiema istotnymi okolicznościami. Po pierwsze, opracowanie planu jest jednym z warunków ex ante otrzymania […]

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Paradoks uciążliwości zapachowych

W ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ uzgadniający środowiskowe warunki jego realizacji ma obowiązek przeanalizować oraz dokonać oceny m.in. bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Skala oraz zakres większości oddziaływań stanowią wartości wymierne, albowiem obliczane są na podstawie ilości np. […]

Led bulbs on white background

Kontrola (WIOŚ) najwyższą formą zaufania. Zmiany w prawie odpadowym

Polskie prawo administracyjne charakteryzuje się sporą zmiennością. Niniejszy blog nie ma oczywiście na celu omawiania kolejnych aktualizacji poszczególnych aktów. Pozwolimy sobie jednak zwrócić uwagę Szanownego Czytelnika na kilka dosyć świeżych modyfikacji, które nie odbiły się zbyt szerokim echem, a mogą mieć całkiem istotne znaczenie dla branży odpadowej.

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nord Stream 2 a unijne prawo ochrony środowiska

Rywalizacja o kształt rynku energii Europy Środkowej jest tematem wybitnie interesującym, zwłaszcza że ostatnio w tej dziedzinie dzieje się całkiem sporo. Do kluczowych wątków należą oczywiście plany budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Warto pod tym kątem zastanowić się nad możliwym wpływem problematyki ochrony środowiska na przebieg tej strategicznej inwestycji.

O mądrości przed szkodą w świetle dyrektywy o średnich obiektach spalania

O mądrości przed szkodą w świetle dyrektywy o średnich obiektach spalania

Wbrew wrażeniu jakie można by odnieść śledząc doniesienia medialne, działalność instytucji UE w ostatnim czasie nie skupia się wyłącznie na obronie demokracji w niektórych państwach członkowskich. Wśród zestawu nieco mniej nagłośnionych zagadnień warto zwrócić szczególną uwagę na przyjętą niedawno dyrektywę MCP. Jej postanowienia nie pozostaną bowiem bez znaczenia dla sytuacji wytwórców […]

Powrót do rzeczywistości, czyli rozwój wydarzeń po COP21

Powrót do rzeczywistości, czyli rozwój wydarzeń po COP21

W dziedzinie ochrony środowiska koniec roku 2015 stał przede wszystkim pod znakiem paryskiej konferencji COP21 zakończonej historycznym i globalnym porozumieniem klimatycznym, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia. Od chwili jego uzyskania minęło jednak nieco czasu, emocje związane z negocjacjami zdążyły już opaść, a centrum konferencyjne Le Bourget położone na północno-wschodnich […]

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nie tylko dyrektywy, ustawy i rozporządzenia

W polskim porządku prawnym funkcjonuje, z każdym rokiem coraz liczniejsza, grupa przepisów środowiskowych o charakterze programowym czy planistycznym. Obok łatwo identyfikowanych programów i planów przyjmowanych na poziomie krajowym, coraz większe znaczenie praktyczne mają programy i plany przyjmowane na poziomie lokalnym (np. gminnym) czy też regionalnym (np. regiony gospodarki wodnej). I […]