Ochrona środowiska

Wariantowanie, czyli miękkie podbrzusze raportu środowiskowego

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm., dalej: „ustawa środowiskowa”), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać […]

Czy drzewo zagrażające życiu można usunąć bez zezwolenia?

W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Sprawa dotyczyła m.in. usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Skarga konstytucyjna dotyczyła m.in. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym […]

Szalámitaktika w procedurze ocenowej

Opisując powojenną metodykę działań Węgierskiej Partii Robotniczej, Mátyás Rákosi użył swego czasu określenia taktyka salami. Koncepcja ta zakładała eliminację plasterek po plasterku poszczególnych ośrodków opozycji w celu zapewnienia komunistom pełni władzy i była w praktyce zbliżona do nieco wcześniejszej hitlerowskiej Gleichschaltung.

Kiedy organizacja ekologiczna nie będzie uprawniona do udziału w postępowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę?

Dzisiaj chcielibyśmy się podzielić z Państwem kilkoma spostrzeżeniami poczynionymi przez nas w związku ze skargami organizacji ekologicznych złożonymi na pozwolenie na budowę dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie to w założeniu ma przyjmować 180 tys. Mg odpadów z terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, zaś jego inwestorem jest Międzygminny […]

Coraz trudniej ustalić strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej

Ustalenie stron postępowania administracyjnego jest jedną z podstawowych czynności jakie powinien przeprowadzić organ prowadzący postępowanie. Nieprawidłowe ustalenie zakresu stron i np. pominięcie w postępowaniu osoby, która stroną powinna być, prowadzi do wadliwości postępowania i może stanowić podstawę do wznowienia postępowania. Powyższe, ogólne zasady kpa, dotyczą oczywiście również postępowania w sprawie […]

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON (Poznań, 19-20 listopada)

Miło nam jest poinformować, że nasza kancelaria została oficjalnym partnerem szesnastej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Poznaniu. W czasie kongresu Marcin Krakowiak i Katarzyna Kuźma, nasi eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, wystąpią z prelekcjami dotyczącymi m.in. wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego […]

Witamy na blogu DZP dla środowiska

Witamy na blogu DZP dla środowiska  prowadzonym przez prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP. Naszym celem jest stworzenie platformy umożliwiającej komentowanie i wymianę zdań na temat najciekawszych i najbardziej frapujących tematów związanych z realizacją inwestycji (w tym infrastrukturalnych) służących ochronie środowiska. Nasi eksperci z różnych dziedzin prawa, biorący […]