15 stycznia 2014 r. PE przyjął nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. Oczywiście można dokonywać ich analizy pod kątem wpływu na konkurencję, na większą efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, czy jakiekolwiek inne hurraoptymistyczne i artykułowane przez światek europejski elementy generalnie poprawiające rzeczywistość zamówieniową.

Oto przykład:

Dzięki nowemu kryterium, jakim jest „najwyższa korzyść ekonomiczna”, władze publiczne będą mogły przykładać większą wagę do jakości, kwestii wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych ofert, wciąż jednak biorąc pod uwagę cenę oraz koszty wynikające z cyklu życia przedstawionych w ofercie produktów. „Nowe kryteria zakończą dyktaturę najniższej ceny, sprawiając, że to jakość będzie najistotniejsza„, wyjaśnił Marc Tarabella belgijski parlamentarzysta z frakcji socjal-demokratów odpowiedzialny za sprawozdanie.

Żyjemy jednak w dwóch rzeczywistościach prawnych: europejskiej i polskiej.

Ta pierwsza nijak się ma do tej drugiej. Istnieją w rzeczywistości europejskiej prawdy takie jak obowiązek proeuropejskiej wykładni przepisów krajowych aż po praktyczne stosowanie zasady pierwszeństwa prawa europejskiego (oczywiście przy zachowaniu wszelkich, wynikających przede wszystkim z orzecznictwa, tak europejskiego jak krajowego, zasad i przesłanek).

Ta druga, „czyta” wyłącznie tekst polskiej ustawy i co więcej interpretuje go g(d)ramatycznie.

Jedną bowiem sprawą jest tekst, drugą jego zrozumienie i interpretacja. Lenistwo (oby tylko) sprawia, że żyjemy w krajowej rzeczywistości tekstowej!

Dla zainteresowanych, link do nowej dyrektywy

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140115+TOC+DOC+XML+V0//PL

Tak! To też jest (będzie) część naszego (POLSKIEGO) prawa!

Tak! Rozwiązania tam zawarte też mają (powinny mieć) wpływ na system odpadowy/śmieciowy!

 

Wojciech Hartung

Wojciech Hartung
Prawnik, Counsel

wojciech.hartung@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *