Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

KIO wydała pierwszy wyrok w sprawie in-house w branży odpadowej. 7 lutego br. w sprawie o sygn. akt KIO 96/17 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące prowadzonego przez Gminę Miasto Tarnów postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Orzeczenie nie jest prawomocne.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo zamówień publicznych („PZP„), które umożliwiają powierzanie (po spełnieniu ustawowych przesłanek) przez podmioty publiczne (zamawiających) zamówień podmiotom przez nie kontrolowanym (spółkom komunalnym) z pominięciem procedury przetargowej tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki. Chodzi o tzw. zamówienia in-house, których przesłanki na poziomie unijnym zostały przewidziane w Dyrektywie 2014/24/UE dotyczącej zamówień publicznych. Wyrok wydany przez Izbę jest pierwszym, w którym KIO oceniała prawidłowość zastosowania nowowprowadzonych przepisów PZP.

Opinie prawników Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP na ten temat oraz szczegółowy opis sprawy znajdą Państwo w publikacjach Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna.

Linki do artykułów:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1017988,wywoz-smieci-zamowienia-in-house-dla-spolki-komunalnej.html#

http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/302089975-KIO-pierwszy-spor-o-in-house-na-odpady-wygrany-przez-gmine.html#ap-1

Tymon Grabarczyk

Tymon Grabarczyk
Prawnik, Associate

tymon.grabarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *