Prawnicy DZP wyróżnieni w raporcie Banku Światowego

W raporcie Banku Światowego Enabling the Business of Agriculture 2017 prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP oraz współautorzy bloga „DZP dla środowiska”, zostali wyróżnieni jako eksperci w zakresie regulacji prawa wodnego i jego oddziaływania na sektor rolny.

Daniel Chojnacki, Counsel, Tymon Grabarczyk, Associate oraz Maciej Białek, Associate zostali wyróżnieni – na podstawie przygotowanej dla Banku Światowego, obszernej analizy dotyczącej organizacji systemu zarządzania i gospodarowania wodami w Polsce, w tym funkcjonowania spółek wodnych, procedur uzyskiwania, przenoszenia i wykonywania pozwoleń wodnoprawnych.

Raport Enabling the Business of Agriculture publikowany jest co roku przez Bank Światowy. Raport uwzględnia stan prawny i dokonuje wielopłaszczyznowego przeglądu regulacji obowiązujących w 62 państwach, w szczególności w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i transportowej.

Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem: http://eba.worldbank.org/reports

Link do streszczenia raportu: http://eba.worldbank.org/~/media/WBG/AgriBusiness/Documents/Reports/2017/EBA2017-Reports-Highlight.pdf?la=en

Tymon Grabarczyk

Tymon Grabarczyk
Prawnik, Associate

tymon.grabarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *