Jest oczywistym, iż ciężar wprowadzenia w życie rewolucji odpadowej w przeważającej mierze spoczywa na gminach. Z naszych kontaktów z samorządowcami oraz przedsiębiorcami wynika, iż poziom zaawansowania gmin we wprowadzaniu reformy jest bardzo zróżnicowany. Podczas gdy niektóre z samorządów podjęły już uchwały w sprawie kształtu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obecnie koncentrują się na przygotowaniu przetargów, inne dopiero rozpoczynają prace nad analizami, które służyć mają podjęciu kluczowych decyzji. Jednocześnie widzimy duże zainteresowanie samorządów szkoleniami z zakresu reformy, w szczególności w zakresie przetargów na odbieranie odpadów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazał się w zaszłym tygodniu raport na temat stanu wdrażania reformy w gminach https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_10/12cffaac9d62c009bd376915f675c2fa.pdf

Obraz wyłaniający się z raportu jest pesymistyczny. Mniej niż 20% gmin ocenia, że stan prac nad wprowadzaniem reformy jest u nich zaawansowany. Warto zacytować konkluzje z raportu

Ponieważ zostały podjęte wszystkie wojewódzkie plany gospodarki odpadami gminy powinny podjąć intensywne prace nad opracowaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, ogłoszeniem przetargu oraz opracowaniem niezbędnych uchwał;
Niepokojące są sygnały płynące z gmin dotyczące stanu zaawansowania prac, szczególnie stanu powołania zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie nowego
systemu, brak pomysłu na rozwiązanie selektywnej zbiórki odpadów.

Dane dotyczące stanu przygotowania gmin pochodzą z ankiet, które zostały skierowane do wszystkich gmin w Polsce. Raport opiera się na ankietach z 1 705 gmin, które poprawnie na nie odpowiedziały. Tylko, że gminy przesłały ankiety do Ministerstwa jeszcze w lipcu 2012 (!). Należy o tym pamiętać śledząc statystyki przygotowane przez Ministerstwo  i mieć nadzieję, że w ciągu 3 miesięcy dzielących nas od stanu ukazanego w raporcie prace nad wdrożeniem reformy uległy znaczącej intensyfikacji.

Karolina Szymczak

Karolina Szymczak


karolina.szymczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *