Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Funduszu, dofinansowanie obejmie instalacje do termicznego przekształcania odpadów (500 mln zł) oraz projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (600 mln zł, z czego jedna trzecia przeznaczona na PSZOKi). Poza osobnymi budżetami dla tego rodzaju przedsięwzięć, przewidziano także budżet łączny w kwocie 1,6 mld zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października. Fundusz przewidział także serię szkoleń w zakresie pozyskiwania przewidzianych środków.

Warto spojrzeć na program w kontekście przyjętych priorytetów gospodarki o obiegu zamkniętym. Już w przeciągu najbliższych czterech lat wymagane poziomy recyklingu odpadów surowcowych wzrosną z 18 do 50%. Przyjęty przez Komisję Europejską plan działań przewiduje przy tym m.in. osiągnięcie 65% poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 2030, przy jednoczesnej redukcji poziomu ich składowania do 10%. W tym kontekście pojawia się oczywiste pytanie o perspektywy dalszego funkcjonowania nowobudowanych spalarni. Przedstawiciele branży uspokajają, że wciąż pozostają one niezbędnym składnikiem systemu i nawet formalna redukcja strumienia odpadów dopuszczonych do termicznego odzysku nie wpłynie na opłacalność funkcjonowania instalacji. Podział priorytetów dofinansowania wskazuje, że Fundusz wydaje się podzielać ten pogląd. Jednocześnie dosyć szeroko reprezentowana jest opinia, że w kontekście stawianych celów konieczne będzie udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki, na co również zostały wyodrębnione fundusze.

Należy przy tym pamiętać o regulacji art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z przywołanym przepisem, warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie tych inwestycji w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami. Wspomniane plany powinny były zostać przyjęte do 30 czerwca 2016 r., jednak w praktyce przeważyła ludowa mądrość, że pośpiech jest ojcem niedoskonałości. Prace nad wojewódzkimi planami powoli zmierzają jednak ku końcowi, stąd potencjalni beneficjenci powinni upewnić się, że treść projektowanych dokumentów nie stanie na przeszkodzie ich zamiarom. Otwartym pozostaje pytanie o możliwość kwestionowania postanowień planów na drodze sądowej.

Maciej Białek

Maciej Białek
Aplikant Adwokacki, Associate

maciej.bialek@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *