Zamówienia publiczne

charging the electric car in station. renewable energy concept

Demand set to rise for electric transport solutions in Poland

At the beginning of the year, the Polish parliament passed the Act on Electromobility and Alternative Fuels. The Act passed is consistent with the Polish government’s strategy to develop electromobility in Poland, as it is not only a mechanism for implementing Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure in national law, but also the first comprehensive regulation on electromobility in Poland.

Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

7 lutego br. w sprawie o sygn. akt KIO 96/17 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące prowadzonego przez Gminę Miasto Tarnów postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Solid(ar)ne zezwolenia – czyli o polskim pomyśle na ulepszanie

Od zawsze słyszymy o konieczności ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności. Im więcej słyszymy, tym bardziej trzeba się spodziewać, że będzie gorzej – przy czym od razu wyjaśniam, że przez „gorzej” rozumiem wprowadzanie coraz to nowych wymogów tę działalność utrudniających. Wyjaśnienie wydaje mi się konieczne, ponieważ można odnieść wrażenie, że skoro mówi […]

In-house to znacznie więcej niż zamówienia i dyrektywa 2014/24/UE

Tzw. zamówienia in-house wywołują – nie tylko zresztą w Polsce – wiele dyskusji. I to bardzo dobrze, bo to istotna – można nawet zaryzykować twierdzenie – kluczowa dla kształtu danego rynku zadań publicznych kwestia. Upraszczając – ale wcale nie tak bardzo – sprowadza się ona do odpowiedzi na pytanie: ile […]

XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON – zapowiedź

W dniach 13-14 października w Poznaniu odbędzie się XVIII edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W czasie spotkania, 13 października, Katarzyna Kuźma i Daniel Chojnacki, eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, wystąpią z prelekcjami: „Rewolucja odpadowa w orzecznictwie KIO – wnioski praktyczne dla zamawiających i wykonawców” oraz „Mniej […]

In-house? Tak, a może nie… czyli „zabawy” ciąg dalszy!

Emocje odrobinę opadły, choć z całą pewnością jest to tylko przysłowiowa cisza przed burzą. Strony szykują argumenty, szukają zwolenników, zbierają siły! Od czasu do czasu wysyłają zwiad w postaci mniej lub bardziej merytorycznego stanowiska w mediach. Sondują nastroje… typowy „przyczajony tygrys, ukryty smok”! A rzecz o in-housach, zwanych bardziej swojsko […]

Parlament Europejski przyjął nowe dyrektywy zamówieniowe. Tylko co z tego?

15 stycznia 2014 r. PE przyjął nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. Oczywiście można dokonywać ich analizy pod kątem wpływu na konkurencję, na większą efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, czy jakiekolwiek inne hurraoptymistyczne i artykułowane przez światek europejski elementy generalnie poprawiające rzeczywistość zamówieniową.

Tym razem o czyszczeniu, ale… ustawy PZP, czyli o konieczności interwencji KE w sprawach oczywistych

Co prawda sprawa poniższa nie ma bezpośredniego związku ze środowiskiem, ale jako wydarzenie bez precedensu zasługuje na krótki komentarz. Chodzi o skierowanie przez Komisję Europejską skargi na Polskę za naruszenie przepisów dyrektywy zamówieniowej 2004/18/WE – pierwszej skargi w historii naszych zamówień publicznych (interwencji Komisji było znacznie więcej, ale do tej […]

Jak łatwo pozamiatać problem, czyli o rażąco niskich cenach w postępowaniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Z naszych obserwacji wynika, że w wielu z rozstrzygniętych dotychczas przez gminy postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawcy składają oferty zawierające bardzo niskie ceny, nierzadko o kilkadziesiąt procent niższe niż te, które wynikają z szacunków przeprowadzonych przed wszczęciem postępowań przez same samorządy. Jak pokazują przykłady (nie tylko GDDKiA), coś […]