Tag: Apteki

Co z zakazem reklamy aptek po wyroku w sprawie OFE?

4 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie oceny konstytucyjności przepisów wprowadzających reformę systemu emerytalnego ograniczającą udział otwartych funduszy emerytalnych w gromadzeniu środków ubezpieczonych oraz zmieniającą zasady ich funkcjonowania. Spośród wszystkich zaskarżonych przepisów za niekonstytucyjny uznany został jedynie ustanowiony w zakwestionowanych przepisach zakaz reklamy OFE. Czy analogiczne orzeczenie może zapaść w sprawie konstytucyjności art. 94a Prawa farmaceutycznego zakazującego reklamy aptek i ich działalności?

WIF nie mógł odmówić wygaszenia zezwoleń aptek, które zakończyły działalność przed 12 lipca

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 4363/14 uchylił postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ze względu na toczące się postępowanie w sprawie jego […]

Jak reklamować kosmetyki?

Produkty kosmetyczne są coraz powszechniej wykorzystywane przez apteki jako towar do zwiększania ich marżowości, wpływania na atrakcyjność placówki w oczach konsumenta, a w rezultacie na jej obroty. Takie wykorzystanie produktów kosmetycznych jest jednym z wielu dostępnych narzędzi trade-marketingowych, które mogą odrobić potencjalne straty spowodowane przepisami Ustawy refundacyjnej i usztywnieniem cen […]

Opiniowanie lokali przeznaczonych na hurtownię przez WIF

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego wniosek skierowany do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej powinien zawierać m.in. opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię. Niemniej praktyka pokazuje, że działania opiniodawcze podejmowane przez organ potrafią wykroczyć poza wskazaną wyżej kompetencję.

GIF nadal kwestionuje programy lojalnościowe

26 czerwca 2014 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący reklamy aptek. Z przedmiotowego komunikatu wynika, że zdaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, programy lojalnościowe stanowią reklamę aptek w rozumieniu art. 94a Prawa farmaceutycznego i tym samym są zakazane.