Tag: Cypr

O zwolnieniu funduszy decyduje rezydencja podatkowa

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są instytucje wspólnego inwestowania i fundusze emerytalne, posiadające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Polska, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Powiernik a opodatkowanie dywidendy

Cypr, mimo zmian wprowadzanych w polsko – cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), nadal pozostaje atrakcyjną jurysdykcją, która pozwala na znaczne oszczędności w opodatkowaniu. Warto podkreślić, że do momentu ratyfikowania zmian do UPO przez Prezydenta, obowiązuje ona w obecnym brzmieniu tj. pozwala m.in. na zmniejszenie opodatkowania dywidendy z 19 […]

Usługi członków zarządu spółki cypryjskiej a zakład w Polsce

Usługi eksperckie świadczone przez członków zarządu spółki cypryjskiej nie powodują powstania zakładu na terytorium Polski. Ta niewątpliwie korzystna dla polskich podatników teza, płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) w dniu 15 czerwca 2011 (IPPB5/423-335/11-2/PS). Dosyć często stosowanym obecnie rozwiązaniem, jest inwestowanie przez polskich inwestorów poprzez […]