Tag: dyrektywa transgraniczna

Rozwój branży ochrony zdrowia w 2015 r. – relacja z seminarium

W ciągu ostatnich dwóch tygodni kancelaria Domański Zakrzewski Palinka przeprowadziła cykl śniadań biznesowych. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu gościliśmy ponad 150 osób związanych z branżą ochrony zdrowia w Polsce. Tematyka seminariów została podyktowana kluczowymi zmianami prawnymi, jakie będą wprowadzane od 2015 r. w sektorze medycznym. Najistotniejsze z nich to:

Dyrektywa transgraniczna w końcu wchodzi w życie

15 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiąca implementację dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polska wprowadziła dyrektywę z ponad rocznym opóźnieniem, co należy uznać za niechlubny wynik. Tym bardziej, że państwa członkowskie miały dużo czasu na wprowadzenie […]

Projekt ustawy wprowadzający dyrektywę transgraniczną już po I czytaniu

Rozwiązania określone w dyrektywie transgranicznej mają umożliwić pacjentom leczenie się poza granicami kraju, na koszt podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń gwarantowanych, jeżeli takie świadczenie będące przedmiotem leczenia jest świadczeniem gwarantowanym. Jednakże do tej pory Polska nie uchwaliła ustawy, która wprowadziłaby rozwiązania określone w dyrektywie transgranicznej, mimo że termin na powyższe […]