Tag: gminy

Uchwała NSA o gminnych jednostkach budżetowych – uzasadnienie

Dzisiaj opublikowana uchwała NSA (I FPS 1/13) nie pozostawia wątpliwości, dlaczego gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. Znaczenie uchwały (o nim tutaj) nie może jednak pasjonować tylko samorządowców. NSA odpowiedział bowiem na pytanie, kiedy podmiot nie jest podatnikiem VAT. Istota sporu o „samodzielność” Zadaniem NSA było rozpoznanie połączonej sprawy […]

Uchwała NSA o gminnych jednostkach budżetowych

W sentencji uchwały z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13, w sprawie Gminy Wrocław, Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział przecząco na pytanie: Czy w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, […]