Tag: in-house

Brak interesu prawnego zamyka przedsiębiorcom drogę sądową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1391/14 potwierdził linię orzeczniczą wytyczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 1314/14. WSA odmówił przedsiębiorcy interesu prawnego we wniesieniu skargi na uchwałę rady gminy, w której gmina powierzyła świadczenie usług publicznych własnej spółce […]

In-house to znacznie więcej niż zamówienia i dyrektywa 2014/24/UE

Tzw. zamówienia in-house wywołują – nie tylko zresztą w Polsce – wiele dyskusji. I to bardzo dobrze, bo to istotna – można nawet zaryzykować twierdzenie – kluczowa dla kształtu danego rynku zadań publicznych kwestia. Upraszczając – ale wcale nie tak bardzo – sprowadza się ona do odpowiedzi na pytanie: ile […]