Tag: instalacja sprzętu medycznego

Dostawa sprzętu medycznego i jego adaptacja nie stanowią usługi kompleksowej

W sytuacji gdy podatnik świadczy określoną usługę, na którą składają się świadczenia opodatkowane różnymi stawkami VAT, może dochodzić opodatkowania tych świadczeń jedną, niższą stawką VAT (np. 7% i 23%) właściwą dla usługi, która ma charakter przeważający względem pozostałych świadczeń. Warunkiem jest jednak, aby te czynności były od siebie na tyle […]

7% VAT na instalacji sprzętu medycznego pod znakiem zapytania?

W dniu 14 maja 2010r. Minister Finansów wydał interpretację (sygn. PT1/033/53/356/WLI/09/PK-983), którą zmienił uprzednio wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) stanowisko i stwierdził, że wykonanie dodatkowych usług polegających na montażu (instalacji) sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu stawką 22%.