Tag: lokalizacja

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nie tylko dyrektywy, ustawy i rozporządzenia

W polskim porządku prawnym funkcjonuje, z każdym rokiem coraz liczniejsza, grupa przepisów środowiskowych o charakterze programowym czy planistycznym. Obok łatwo identyfikowanych programów i planów przyjmowanych na poziomie krajowym, coraz większe znaczenie praktyczne mają programy i plany przyjmowane na poziomie lokalnym (np. gminnym) czy też regionalnym (np. regiony gospodarki wodnej). I […]

Czy instalacja regionalna może być zlokalizowana w różnych miejscach?

Z licznych spotkań z przedstawicielami sektora zdaję sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule dzisiejszego wpisu to jedno z tych zagadnień, które rozpala prawdziwe emocje, a uczestnicy dyskusji przyjmują całkowicie odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym z prezentowanych stanowisk, regionalna instalacja i jej poszczególne elementy składowe powinny być lokalizowane […]