Tag: obrót hurtowy

Nowe wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostały ogłoszone

Dzisiaj zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Nowe GDP wprowadza szczegółowe wymogi stawiane przedsiębiorcom prowadzącym obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz pośrednikom w obrocie. Rozporządzenie reguluje kwestie: 

Platforma Obywatelska zmienia Prawo farmaceutyczne

26 listopada 2014 r. posłowie z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej skierowali do Sejmu projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw. Projekt nakłada nowe obowiązki na uczestników łańcucha dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.