Tag: Ochrona Konkurencji

Compliance – hasło klucz w UOKiK na następne lata

Compliance – hasło klucz w UOKiK na następne lata

W trakcie seminarium zorganizowanego w dniach 13-14 października br. przez UOKiK i CARS, dotyczącego przepisów prawa ochrony konkurencji – a w szczególności porozumień wertykalnych – jedno hasło zdecydowanie przebijało się na pierwszy plan. Tym hasłem było compliance.

NFZ ukarany przez Prezesa UOKiK za niedozwolone praktyki monopolistyczne

Z końcem roku 2013, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie niezależne od siebie decyzje, orzekając o nadużyciu przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozycji dominującej. Łącznie Prezes UOKiK nałożył kary finansowe w wysokości przekraczającej 360 tyś. zł oraz wezwał do zaniechania podobnych antykonkurencyjnych praktyk.