Tag: ochrona środowiska

Tym razem o Masterplanach

Od kilku tygodni sytuację podmiotów inwestujących na obszarach poszczególnych dorzeczy współkształtują nowe dokumenty planistyczne, nazwane enigmatycznie Masterplanami. Jest to dosyć nietypowy instrument, którego przyjęcie zażegnuje jednak poważne zagrożenie dla możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia mogące wpłynąć na stan wód. Geneza powyższych dokumentów wiąże się z przedstawionym pod koniec roku […]

Wariantowanie, czyli miękkie podbrzusze raportu środowiskowego

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm., dalej: „ustawa środowiskowa”), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać […]

Czy drzewo zagrażające życiu można usunąć bez zezwolenia?

W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Sprawa dotyczyła m.in. usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Skarga konstytucyjna dotyczyła m.in. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym […]

Koniec „ery” reklamówek?

Jednym z istotnych problemów środowiskowych, na które zwraca się uwagę w debacie publicznej jest wpływ tzw. reklamówek na stan środowiska. Szczególnie ożywiona dyskusja odbywa się w UE i w Stanach Zjednoczonych (por. https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/plastic-bag-bans-spreading-united-states.html). Z polskiego punktu widzenia istotny może być przede wszystkim projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę […]

Szalámitaktika w procedurze ocenowej

Opisując powojenną metodykę działań Węgierskiej Partii Robotniczej, Mátyás Rákosi użył swego czasu określenia taktyka salami. Koncepcja ta zakładała eliminację plasterek po plasterku poszczególnych ośrodków opozycji w celu zapewnienia komunistom pełni władzy i była w praktyce zbliżona do nieco wcześniejszej hitlerowskiej Gleichschaltung.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON (Poznań, 19-20 listopada)

Miło nam jest poinformować, że nasza kancelaria została oficjalnym partnerem szesnastej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Poznaniu. W czasie kongresu Marcin Krakowiak i Katarzyna Kuźma, nasi eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, wystąpią z prelekcjami dotyczącymi m.in. wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego […]

Witamy na blogu DZP dla środowiska

Witamy na blogu DZP dla środowiska  prowadzonym przez prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP. Naszym celem jest stworzenie platformy umożliwiającej komentowanie i wymianę zdań na temat najciekawszych i najbardziej frapujących tematów związanych z realizacją inwestycji (w tym infrastrukturalnych) służących ochronie środowiska. Nasi eksperci z różnych dziedzin prawa, biorący […]